Den tsjekkiske republikken nytt medlem av ESA

Flagget til den tsjekkiske republikken
18 november 2008

I dag fant en historisk begivenhet sted ved ESAs sentre over hele Europa. Flagget til Den tsjekkiske republikken ble heist sammen med flaggene til de andre medlemslandene i ESA. Dette symboliserer at Tsjekkia nå offisielt er ESAs 18. medlemsland.

The Agreement on the Czech Republic’s accession to the ESA Convention was signed on 8 July in Prague, by Jean-Jacques Dordain, Director General of ESA, and Mirek Topolánek, Prime Minister of the Czech Republic.

Following this signing, the process of ratification by the Czech Senate and Parliament began. This stage of the process was concluded this month in record time. As of 12 November, the Czech Republic became an official ESA Member State and will attend the Council meeting at Ministerial level in November with full voting powers.

Det tsjekkiske flagget vaier ved ESRIN, ESAs senter for jordobservasjon

Avtalen om Den tsjekkiske republikkens medlemskap i ESA ble signert den 8. juli 2008 i Praha av Jean-Jacques Dordain, ESAs generaldirektør, og Mirek Topolánek, statsminister i Tsjekkia.

Etter signeringen måtte avtalen ratifiseres av det tsjekkiske senatet og parlamentet. Denne prosessen ble gjort på rekordtid. Dermed ble Den tsjekkiske republikken offisielt nytt medlem av ESA den 12. november 2008.

Representanter fra det nye medlemslandet vil være tilstede ved ministermøtet i Haag senere denne måneden, og ha full stemmerett.

Utvide grensene mot rommet

Den tsjekkiske astronauten Vladimír Remek

- Inkluderingen av Den tsjekkiske republikken betyr at ESA og medlemslandene nå står sterkere ved å kunne utvide grensene våre mot rommet ytterligere, ta inn nye land og støtte de nye ambisjonene definert av den europeiske rompolitikken. Slike ambisjoner har fast rot i førti år med suksess i rommet, og viser at Europa og dets innbyggere er forberedt til å spille en større rolle i rommet, sa ESAs generaldirektør Jean-Jacques Dordain ved signeringen.

- Fullt medlemskap i ESA er ekstremt viktig for forskningsmiljøene i Tsjekkia. Dette er en mulighet for tsjekkisk vitenskap, forskning og industri til å bidra til det internasjonale samarbeidet om utforskningen av rommet, jorda, satellittkommunikasjon, navigasjon og romteknologi, sa Tsjekkias utdanningsminister Ondrej Liska.

ESA og Den tsjekkiske republikken går nå inn i en overgangsfase som slutter den 31. desember 2014. I løpet av denne perioden vil et spesielt utvalg gi råd til ESAs generaldirektør om tiltakene som skal hjelpe Den tsjekkiske republikkens industri og forskning med å tilpasse seg ESAs standarder.

Første europeer i rommet

Den tsjekkiske republikken har allerede en sterk tradisjon innenfor romfart og romforskning. For eksempel var den første europeer i rommet den tsjekkiske astronauten Vladimír Remek. Han ble skutt opp i 1978.

Den tsjekkiske republikken underskrev avtalen for europeiske samarbeidsstater (Plan for European Cooperating Sates, PECS) i 2004. Denne avtalen var laget for å hjelpe land til å bli medlem av ESA. Spesielt gjelder dette de landene som kom med i EU etter 2004.

I tillegg til Den tsjekkiske republikken, har Ungarn, Romania og Polen skrevet under på samarbeidsavtalen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.