Det er ett år siden Huygens landet på Titan

13 januar 2006

For ett år siden, 14. januar 2005, nådde ESAs Huygens-sonde frem til det øvre laget av Titans atmosfære, og landet på overflaten 2 timer og 28 minutter senere ved hjelp av blant annet fallskjermer.

Som en del av samarbeidsprosjektet mellom NASA, ESA og ASI om utforskning av Saturn og planetens måner, ble Huygens-sonden skilt fra Cassini for å utforske Titan, Saturns største måne. Titans organiske kjemi kan ligne på miljøet på Jorden for omkring 4 milliarder år siden, og vil kunne gi en pekepinn om hvordan livet oppstod på vår planet.

Huygens-prosjektet har vært en enestående ingeniørmessig og vitenskapelig suksess, og ett av de mest avanserte og vitenskapelig verdifulle romprosjektene noensinne. Et menneskeskapt fartøy har aldri utført en vellykket landing lenger bort fra Jorden enn på overflaten av Titan.

Skarpe bilder av Titan-overflaten ble tatt fra under 40 kilometers høyde. Bildene avslørte et unikt miljø, som på mange måter ligner forholdene på Jorden, spesielt når det gjelder meteorologi og geomorfologi samt strømnigsaktivitet, men med andre ingredienser. Bildene viser tydelige tegn på erosjon som skyldes væskestrømmer, muligens flytende metan.

Huygens har gjort det mulig å studere atmosfæren og overflaten, blant annet ved hjelp av de første in-situ-prøvene av organisk kjemi og aerosoler i under 150 kilometers høyde. Prøvene bekrefter en sammensatt organisk kjemi, noe som styrker teorien om at Titan er et lovende sted å observere molekylene som kan ha vært forløperne til byggesteinene for livet på Jorden.

Rundt 260 forskere og opptil 10 000 ingeniører og andre fagfolk fra 19 land har deltatt i et unikt samarbeidsprosjekt på tvers av kulturelle og faglige grenser.

Vitenskapsmannen Jean-Pierre Lebreton i ESAs Huygens-prosjekt sa: «Dette prosjektet har tatt to tiår å gjennomføre, og det har flyttet grensene for våre ressurser, vitenskapelige, teknologiske og organisasjonsmessige. Men forskerne og ingeniørene har brukt sine kunnskaper og evner for å overvinne både teknologiske og politiske hindringer og enorme avstander.

"Sluttresultatet er fantastisk, og i tillegg til unike vitenskapelige resultater er prosjektet et lysende eksempel for alle typer organisasjoner i alle sektorer om hvordan mennesker kan samarbeide om å nå et felles mål."

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.