Det to ESA-astronautene tilbake på Jorden

23 desember 2006

ESA PR 49-2006. Romfergen Discovery landet på Cape Canaveral i Florida i kveld klokken 23.32 norsk tid, etter at et av de mest kompliserte monteringsoppdragene på Den internasjonale romstasjonen hittil var fullført. Den hadde de to ESA-astronautene Christer Fuglesang og Thomas Reiter om bord.

Discoverys tilbakekomst markerer slutten på NASAs STS-116-oppdrag, som gikk ut på å levere et nytt rammeverk-segment til romstasjonen, samt forsyninger og utstyr. For ESA markerer det også slutten på to bemannede romferder: Astrolab med Thomas Reiter og Celsius med Christer Fuglesang.

Etter landingen vil astronautene gjennomgå en medisinsk undersøkelse som en del av de vitenskapelige eksperimentene de har deltatt i, og mannskapet vil bli tatt med tilbake til NASAs Johnson-romsenter i Houston i Texas for debrifing.

Astrolab-resultater

Thomas Reiter
Thomas Reiter

Astrolab-prosjektet startet 4. juli, da ESA-astronauten Thomas Reiter fra Tyskland ble sendt ut i rommet med Discovery. To dager senere meldte han seg til tjeneste om bord i romstasjonen som teknisk medlem av mannskapet. Dermed besatte han den tredje permanente stillingen, som hadde vært ubesatt i 38 måneder etter det tragiske tapet av romfergen Columbia i februar 2003.

Thomas Reiter er en meget erfaren romstasjon-spesialist, og han utførte utallige drifts- og vedlikeholdsoppgaver, både på de amerikanske og russiske segmentene av Den internasjonale romstasjonen. Han arbeidet også i de vitenskapelige seksjonene, og bidro til internasjonale vitenskapelige eksperimenter. Reiter gjennomførte et europeisk eksperimentprogram innen menneskelig fysiologi og psykologi, mikrobiologi, plasmafysikk og dosimetri. Han utførte også teknologiske demonstrasjoner, samt industrielle og pedagogiske eksperimenter for universiteter og barneskoler / videregående skoler.

3. august forlot han romstasjonen i 5 timer og 54 minutter sammen med NASA-astronauten Jeffrey Williams for å installere nytt utstyr som forberedelse til fremtidig monteringsarbeid, og for å montere flere instrumenter og eksperimenter på utsiden av romstasjonen.

Mens han oppholdt seg om bord, testet Thomas Reiter et 3D-kamera og et HD-kamera ved å gjøre fantastiske opptak av livet inne i romstasjonen. I fremtiden vil denne typen kameraer bli brukt for å formidle den unike følelsen av å bo og arbeide i rommet til publikum på Jorden.

For Astrolab tilbrakte Thomas Reiter over 171 dager i rommet. Når dette legges til de 179 dagene han tidligere befant seg i rommet under Euromir 95-oppdraget fra september 1995 til februar 1996, er han nå innehaver av Europa-rekorden for lengst sammenlagt tid i rommet.

Celsius forbereder videre utbygging av romstasjonen

Fuglesang with Altcriss detector
Christer Fuglesang

ESA-astronauten Christer Fuglesang ble første svenske i rommet med Discovery-oppskytningen 10. desember. Han tilbrakte 13 travle dager i romfergen og romstasjonen.

Hans rolle som ferdspesialist i NASA-mannskapet omfattet det å sikre romfergens tilkobling til romstasjonen, hjelpe til med å trekke tilbake et av romstasjonens 34 meter lange solcellepaneler, overføre forsyninger og utstyr mellom romfergen og romstasjonen og frigjøre tre små mikrosatellitter fra romfergens lasterom etter frakoblingen.

Men hans viktigste rolle var å gjennomføre tre svært krevende oppgaver utenfor romstasjonen. De to første, som foregikk natten mellom 12. og 13. samt mellom 14. og 15. desember, var en del av den opprinnelige planen. Under disse oppholdene utenfor romstasjonen, utførte Fuglesang og NASA-astronauten Robert Curbeam flere oppgaver: De monterte et nytt segment på romstasjonens rammeverk, trakk om elektriske ledninger og termiske styresløyfer for å kunne plugge inn et nytt sett solcellepaneler og forberedte flyttingen av det opprinnelige settet fra en midlertidig til en permanent plassering, satte verktøyvogner på rammeverkets skinnegang og skiftet ut et kamera for å forberede ankomsten og monteringen av et nytt rammeverk-segment.

Det tredje oppholdet utenfor romstasjonen natten mellom 18. og 19. desember var en bonus. Det ble besluttet å utføre denne oppgaven fordi mannskapet hadde problemer med å trekke inn et av romstasjonens opprinnelige solcellepaneler. Fuglesang og Curbeam klarte å løsne panelet, som hadde satt seg fast.

Helse og motivasjon for langvarige romferder i fremtiden

Under oppdraget samlet både Thomas Reiter og Christer Fuglesang data om strålingsmengden de ble utsatt for under arbeidet inni og utenfor romstasjonen. Takket være eksperimenter som ble utført om bord ved hjelp av ALTEA-utstyr for å overvåke høyenergipartikler som passerer hodet til astronauter i lav jordbane og eksperimenter etter tilbakekomsten til Jorden for å kontrollere hvordan denne strålingen kan påvirke kromosomene, vil denne informasjonen bidra til at vitenskapelige og medisinske eksperter kan vurdere den strålingsrelaterte risikoen ved langvarige romferder i fremtiden, spesielt ved romferder lengre ut i rommet.

Astrolab- og Celsius-prosjektene gir også mulighet til å sette sammen en mer variert meny for mannskapet på romstasjonen. I slutten av november testet Thomas Reiter og besetningsmedlemmene Michael Lopez-Alegria og Mikhail Tyurin et spesielt romfestmåltid, som var komponert av den berømte franske kokken Alain Ducasse som en del av et program for å forbedre livskvaliteten under langvarige romferder. Senere tok Christer Fuglesang med seg litt tradisjonell svensk mat, blant annet elgpølser og spesielle søtsaker, for å gi oppholdet i rommet en smak av Skandinavia.

Europa har kommet til romstasjonen for å bli

Columbus laboratory (cutaway view)
Columbus

Astrolab og Celsius var de første i en rekke ESA-oppdrag på Den internasjonale romstasjonen. Europa vil oppfylle sin plikt som en fullverdig samarbeidspartner ved å bidra til vedlikeholds- og monteringsoppgaver, og det er planlagt å levere europeiske seksjoner.

«Thomas og Christer har vist at Europa nå spiller en viktig rolle når det gjelder drift og vedlikehold av romstasjonen», sier Daniel Sacotte, leder for bemannet romfart i ESA. «Dette er begynnelsen på en ny era for bemannet romfart i ESA. Vi er ikke lenger på besøk i rommet. Vi er også medeiere, og det betyr at vi både har forpliktelser, og kan høste fordeler.»

The Automated Transfer Vehicle
ATV

«Celsius er et nytt skritt i utviklingen av vår internasjonale infrastruktur i bane rundt Jorden,» fortsetter Sacotte. «Takket være Christer og hele mannskapet på STS-116, er romstasjonen nå klar til å motta nye solcellepaneler som vil forsyne nye seksjoner med strøm, blant annet ESAs eget Columbus-laboratorium og det ubemannede ATV- transportfartøyet, to av ESAs høydepunkter neste år.»

I 2007 planlegger ESA å sende minst to astronauter til romstasjonen for å utføre monteringsoppdrag. Det forhandles også om å sende en tredje astronaut, fordi man håper at det skal bli plass til to europeiske astronauter som permanente mannskapsmedlemmer på romstasjonen.

Bidrag som allerede er godkjent, er romferden til Paolo Nespoli fra Italia på STS-120ferden for å levere Node 2-seksjonen i løpet av sommeren, og STS-122ferden til Hans Schlegel fra Tyskland under utplasseringen av ESAs Columbus-laboratorium til høsten. Det langvarige oppholdet til Leopold Eyharts fra Frankrike diskuteres fremdeles med NASA.

I mellomtiden vil Thomas Reiter og Christer Fuglesang returnere til Europa tidlig neste år. Reiter vil være tilbake i Tyskland i midten av januar. Representanter for media har sin første mulighet til å treffe og intervjue Reiter og Fuglesang under et ESA-arrangement torsdag 18. januar ved det europeiske astronautsenteret (EAC) i Köln. ESA vil sende ut mer informasjon om dette pressearrangementet i begynnelsen av januar.

For mer informasjon, kontakt:

ESA Media Relations Office
Tlf.: +33(0)1 53 69 7155
Faks: +33(0)1 53 69 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.