EGNOS forbedrer sikkerheten for maritim navigasjon i Kina

Using EGNOS to navigate on the Yangzte River
EGNOS brukes til å navigere på Yangtze-elven
4 februar 2004

Tåken henger tungt over Yangtze-elven i dag og gjør det ganske vanskelig å navigere, men én ferge går likevel uten særlige bekymringer. Kapteinen benytter det meget nøyaktige satellittnavigasjonssystemet EGNOS.

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) er et initiativ fra Den europeiske romorganisasjonen (ESA), Europakommisjonen og Eurocontrol.

Denne båtturen skal for første gang prøve satellittnavigasjon med EGNOS i Kina, og det første ordentlige samarbeidet mellom ingeniører fra den kinesiske og den europeiske romorganisasjonen om det lovende feltet satellittposisjonering. Den representerer et nytt samarbeid mellom Kina og Europa om det globale satellittnavigasjonssystemet.

Vi er i Wuhan, i hjertet av Kina, på verdens tredje lengste elv etter Amazonas og Nilen. Yangtze-elven skiller de nordlige og sørlige delene av det tidligere Midtens rike, og er en travel vannvei. Den fører viktig trafikk fra kysten ved Shanghai til damanlegget De tre kløfter. Wuhan ligger 1500 km inn i landet fra Kinahavet, og er den fjerde største byen i Kina med mer enn 7 millioner innbyggere og en stor havn langs Yangtze-elven.

Tåken hindrer sikten av elvebredden på den andre siden, særlig der Yangtze er mer enn en kilometer bred. Om bord i fergen, nær kapteinen, viser en dataskjerm et kart over elvekryssingen i Wuhan. Et lite punkt gir båtens posisjon basert på målinger gjort med EGNOS, den europeiske geostasjonære navigasjonsdekningstjenesten. Systemet benytter GPS-signaler for å oppnå et mer nøyaktig signal med tillagt integritet.

Forberedelser

Arbeidsgrupper i Kina og Europa har arbeidet sammen i flere måneder med å forberede prøver som benytter EGNOS-signalet i en prøvefase. EGNOS-signalet gjøres tilgjengelig over Kina ved at det videreføres av en geostasjonær satellitt over Det indiske hav.

RIMS in Fangshang
Stasjon for kvalitetsovervåkning i Fangshang

For å gjøre disse prøvene mulig måtte et regionalt landbasert nettverk av stasjoner settes opp. Tre stasjoner for kvalitetsovervåkning ble installert i Kina: én i Shanghai, én i Fangshang nær Beijing og én i Wuhan. Sammen dannet de et triangel der EGNOS-data, GPS-korrigeringer og ionosfæriske korrigeringer var tilgjengelig.

Først utførte Det kinesiske seismologiske byrå statiske tester i desember i fjor. En innsamling av EGNOS-data på seks ulike steder viste en meget god tilgjengelighet og nøyaktighet for EGNOS innenfor det midlertidig oppsatte EGNOS-triangelet. Nøyaktigheten som ble oppnådd med EGNOS-signalet forbedret nøyaktigheten av GPS med en faktor på tre.

Dynamiske prøver ble så utført av Dalian Maritime Institute med støtte fra Chiangjiang Waterway Institute, som stilte båt til rådighet. Disse prøvene tillot undersøkelser av kvaliteten og tilgjengeligheten av EGNOS i Kina i det travle urbane miljøet Wuhan. Broer og bygninger kan normalt forårsake forstyrrelser, som igjen påvirker signalet. Wuhan var derfor en god prøve på påliteligheten av EGNOS-signalet, som er avgjørende for sikkerheten i maritim navigasjon.

Samarbeid

Dette samarbeidet viser potensialet for å utvide EGNOS utover Europas grenser.Det legger også forholdene til rette for det forestående samarbeidet omkring Galileo, som EU og Kina underskrev en politisk avtale om i september 2003.

I løpet av disse prøvene ble folk også kjent med hverandre. Ingeniører fra begge sider fant at de kunne arbeide godt sammen. Foran Beijing-universitetet har det allerede kommet et felles kontor, China-Europe GNSS Technology Training and Cooperation Centre (CENC), som ble åpnet i september i fjor i henhold til avtalen for Kinas deltagelse i Galileo. Avtalen om et globalt satellittnavigasjonssystem ble undertegnet på høyeste politiske nivå.

Kina og Europa arbeider sammen

Når man innser Kinas dynamikk og potensial for det 21. århundre synes et slikt samarbeid selvsagt. Det var jo i Kina magnetkompasset ble oppfunnet for mer enn 2000 år siden, så nå kan Kina og Europa arbeide sammen om det 21. århundres kompass: satellittnavigasjonssystemer.

EGNOS kan brukes til båtnavigasjon og av andre typer transport eller områder fra å lede blinde til å kreve inn avgifter.

EGNOS-signalet vil være tilgjengelig fra midten av 2004, og brøyter vei for Galileo, som ventes å være operativt i 2008. Dette sivile initiativet vil supplere det eneste alternative satellittnavigasjonssystemet: det amerikanske Global Positioning System (GPS). Galileo, der utviklings- og godkjenningsfaser samfinansieres av ESA og EU, vil gi europeere - og verden forøvrig - et presist og sikkert satellittposisjoneringssystem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.