ENEIDE-ferden omfatter allsidig forskning

"Life on board the Station was not easy three years ago, and it is not easy now"
21 april 2005

Under sitt opphold i Den internasjonale romstasjonen skal ESA-astronauten Roberto Vittori utføre et variert utvalg eksperimenter.

Sojus TMA-6 (Sojus 10S) gjennomførte en automatisk kobling til den russiske Pirs seksjonen helt etter planen 17. april klokken 04.20 norsk tid, og etter diverse prøver ble lukene åpnet klokken 07.12. Dermed var Ekspedisjon 11 pluss Roberto Vittori kommet vel frem til romstasjonen,

Under sitt åtte dagers opphold skal den italienske ESA-astronauten starte opp 22 eksperimenter innenfor områdene fysiologi, biologi, teknologi og undervisning. Det kan for eksempel dreie seg om forskning på elektromagnetisk stråling som, med utgangspunkt i Jorden, later til å ha sammenheng med jordskjelv, dessuten dyrking av skudd med formål å finne frem til plantetyper som kan være næringskilder på lange ferder i rommet.

Strålingseksperimentet går i korthet ut på å registrere små variasjoner i Jordens Van Allen belter, variasjoner som synes å opptre før jordskjelv. Van Allen beltene virker som en enorm antenne følsom for endringer i Jordens magnetfelt, og målinger samlet av så vel russiske som amerikanske forskere i mer enn 15 år antyder at antennen plukker opp et slags forvarsel om kraftige jordskjelv fire-fem timer før de inntreffer. Lazio-Sirad eksperimentet dreier seg om bruk av den første sensor for slikemålinger i rommet. Det forskerne har funnet ut her nede er at det i bakken før jordskjelv oppstår dannes elektromagnetiske bølger med forskjellige frekvenser, blant annet lavfrekvente bølger som kan trenge gjennom atmosfæren og påvirke partikler som er fanget i Van Allen beltene.

Journey to ISS
Vittori, Phillips and Krikalev during the two-day journey to the International Space Station

Lazio-Sirad eksperimentet har også et annet formål – å bidra til studien av det lysglimt-fenomenet som har vært observert av en rekke romfarere. Nå gjelder det å finne ut mer om hvordan forskjellige typer kosmisk stråling påvirker det menneskelige øyet.

Lazio-Sirad skal være i gang minst seks måneder fra oppstart, men de første resultatene kan ventes ved utgangen av året. Til sammen involverer eksperimentet omkring 30 mennesker – fysikere, geofysikere, ingeniører og teknikere fra forskjellige institutter. Instrumentet som brukes i rommet er bygget på under et halvt år, og ble fraktet til romstasjonen med forsyningsfartøyet Progress M-52, skutt opp 28. februar.

Plantevekst-eksperimentet Vittori skal utføre vil bli fulgt av skolebarn som planter tilsvarende skudd til samme tid – for å stimulere interessen for forskning i rommet.

Vittori skal ned til Jorden sammen med Ekspedisjon 10 mannskapet i Sojus TMA-5. Frakobling vil skje 24. april. Den italienske ESA-astronautens ferd går under navnet ENEIDE.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.