ERS-2 bilde viser oljeflaket som truer svenskekysten

Et SAR-bilde fra ERS-2 viser oljeflaket utenfor svenskekysten (nede til høyre)
11 juni 2003

Et oljeflak på 39 kvadratkilometer som oppsto etter forliset av et kinesisk lasteskip truer sydkysten av Sverige. På vei mot land ble oljen registrert av SAR-utstyret på ESA´s jordobservasjonssatellitt ERS-2.

Lasteskipet Fu Shan Hau kolliderte med et annet fartøy nord for den danske øya Bornholm i Østersjøen midt på dagen 31. mai. Mannskapene klarte seg, men da det kinesiske skipet sank på 68 meters dyp begynte i overkant av 100 tonn olje å lekke fra skroget. Strømmer førte oljen mot Sverige.

Dette 100 km brede ERS-2 bildet ble tatt om kvelden 2. juni, og viser flaket faretruende nær Sveriges sydkyst (nede til høyre).

I motsetning til vanlige optiske bilder registrerer SAR-bildene den relative ujevnheten på forskjellige overflater. Det gjør dem spesielt egnet for observasjon av oljesøl til sjøs, en egenskap som har vært demonstrert flere ganger langs norskekysten og som ble benyttet ved oljesølet fra Galicia utenfor kysten av Spania i fjor høst. Sjø med olje på er jevnere enn vanlig havflate, og kommer frem på SAR-bilder som mørke felter. På land er det mulig for SAR å skjelne mellom forskjellige typer vegetasjon.

Swedish soldiers prepare for an expected oil spill
Svenske soldater forbereder det ventede møtet med oljen

Lokale myndigheter reagerte raskt på trusselen, og seks oljeoppsamlingsfartøyer fra Danmark, Sverige og Tyskland lyktes i å få tak i en god del olje før den nådde kysten. Hundrevis av mennesker bidro i opprenskningsaksjoner der olje drev i land.

Det forliste fartøyet utgjør ikke noen trussel for skipsfarten – bortimot 160 000 båter trafikerer Danske-stredet årlig – men i tillegg til lasten på 66 000 tonn gjødning medførte det ytterligere 1 600 tonn olje som fremdeles kan lekke ut.

ESA planlegger å følge opp overvåkningen fra i dag med ASAR-instrumentet på Envisat i tillegg til ERS-2 bruken. Alt innsamlet materiale stilles til rådighet for relevante sivile myndigheter.

Mer informasjon om løpende og fremtidige aktiviteter for ESA´s jordobservasjonssatellitter kan finnes på http://earth.esa.int/ew/planning.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.