ESA-astronaut Thomas Reiter skal arbeide utenfor Den internasjonale romstasjonen ISS 3. august

Spacewalk during STS-114
2 august 2006

ESA PR 29-2006. Den 3. august klokken 1555 norsk tid vil Thomas Reiter bevege seg ut av Den internasjonale romstasjonen for å begynne en 6,5 times EVA (extra-vehicular activity, aktivitet utenfor romstasjonen).

I løpet av denne tiden skal Reiter og hans NASA-kollega Jeff Williams installere utstyr for fremtidig ISS-monteringsarbeid, og de skal i tillegg gjøre i stand en rekke instrumenter og eksperimenter montert på utsiden av stasjonen for senere bruk. Dette kommer til å bli Reiters arbeidsøkt nummer to i rømmet. Han har tidligere utført under sitt EuroMir 95-oppdrag i 1995.

Etter romfergen Discoverys vellykkede STS-121-ferd tidligere denne måneden og Thomas Reiters ankomst til ISS, bemannes stasjonen nå, for første gang siden mai 2003, igjen av et fast mannskap på tre. Reiters kolleger i Ekspedisjon 13 er den russiske stasjonssjefen Pavel Vinogradov og NASA´s Jeff Williams, som er vitenskaps-koordinator.

Drift og vedlikehold av stasjonen opptar en betydelig del av tiden til Ekspedisjon 13. Siden Discovery forlot ISS 15. juli, har mannskapet i tillegg vært opptatt med å utføre eksperimenter og tester på en rekke områder tilknyttet blant annet biologi, fysikk, jordobservasjon pluss undervisning og teknologirelaterte demonstrasjoner.

Det fremtidige monteringsarbeidet vil omfatte en forlengelse av stasjonens tverrgående rammeverk og installasjonen av flere solvinger. Den neste romfergeferden, STS-115, er planlagt gjennomført mens Ekspedisjon 13 er i virksomhet, og de to mannskapene skal samarbeide om forlengelsen av rammeverket på babord side. Sent i august vil Reiter bli medlem av Ekspedisjon 14 mannskapet når Vinogradov og Williams byttes ut med Michael Lopez-Alegria (stasjonssjef) og Mikhail Tyurin (teknisk medlem) under et Sojus-”livbåtskifte”. Ekspedisjon 14 vil oppleve ankomsten av to ubemannede russiske Progress- forsyningsfartøyer og STS-116-ferden med ESA-astronaut Christer Fuglesang fra Sverige om bord.

To arbeidsøkter utenfor er planlagt under Reiters opphold: en amerikansk, den andre russisk. De vil sette fokus på fortsatt utrustning av stasjonen for installasjon av flere stasjonselementer samt klargjøring for eksterne vitenskapelige eksperimenter.

Den første av de to arbeidsøktene utenfor skal finne sted torsdag 3. august mellom klokken 1555 og 2215 norsk tid med Thomas Reiter og Jeff Williams. Astronautene kommer til å ha på seg amerikanske romdrakter, Reiters (EV2) i helhvitt og Williams’ (EV1) med røde striper.

Av utstyr som vil bli montert utenfor kan nevnes FPMU (Floating Potential Measurement Unit (FPMU), som er konstruert for å overvåke ISS’ elektriske ladning slik at sikkerheten kan økes under møte-/sammenkoblingsoperasjoner og EVA, dessuten de to materialeksperimentene MISSE 3 og 4 (Materials International Space Station Experiments 3 and 4). Reiter og Williams skal forberede en videre utbygging av det tverrgående rammeverket ved å installere en motorkontrollenhet på varmeveksler-rotasjonsleddet, dessuten utplassere et nytt EVA-infrarødt kamera for å observere tilstanden til det kritiske vingeforkant-materialet av av karbonkompositt på romfergen.

Den første EVA-halvtimen av EVA satt av til luftsluse-trykkredukajon, utstigning og tilrettelegging. Deretter følger installasjonen av FPMU, noe som tar rundt to timer. Å sette opp MISSE 3 og 4 krever omtrent én time. Motorkontrollenhet-installasjonen på det varmevekslerleddet, inspeksjonen av en varmeveksler-ventil og oppsettingen av det infrarøde EVA-kameraet kommer til å ta omtrent to timer. Avsluttende arbeid og entring av luftslusen vil legge beslag på den siste halvtimen.

I de siste dagene har Reiter og Williams vært opptatt med å forberede seg til arbeidsøktene utenfor ved å skylle ut Quest-luftslusen og kjølesløyfene i romdraktene samt med å konfigurere luftslusesystemer og verktøysettet som skal brukes utenfor. Dette verktøysettet omfatter utstyr med pistolgrep, blant annet en batteridrevet skrutrekker/skiftenøkkel som med mange utskiftbare hoder kan brukes til å feste forskjellige komponenter. Annet verktøy er ulike inntrekkbare eller justerbare liner, en en pose for avfall og en spesiell innretning for å posisjonere og holde astronauten i ønsket stilling på arbeidsstedet. Astronautene har også gjennomgått robotarm-prosedyrene (Canadarm 2).

Arbeidsøktene utenfor setter scenen for fremtidige monterings- og kraftrekonfigureringsarbeider som skal gjøres på stasjonens elektriske systemer i løpet av de kommende STS-115 og 116-romfergeoppdragene planlagt til august/september og desember. Flere solarpanel og mer elektrisk utstyr vil bli levert under disse to oppdragene.

Hvordan følge aktiviteten utenfor

Arbeidsøktene kan følges i sann tid fra Columbus-kontrollsenteret i lokalitetene til det tyske DLR-romsenteret i Oberpfaffenhofen, nær München. ESA-astronauter og ferdspesialister vil være tilgjengelige for intervjuer hele tiden.

Medierepresentanter som ønsker å være til stede under denne begivenheten, bes fylle ut det vedheftede akkrediteringsformularet.

De som ikke kan være til stede, kan følge det hele i sann tid på Internett.

For å få til en fullstendig aktualisert dekning av Thomas Reiters 6,5 timers arbeidsøkt utenfor, vil ESA og DLR ha en online EVA-’bloggdagbok’ (på engelsk og tysk). De som skriver, og som befinner seg i kontrollsenteret, vil jobbe sammen med ESAs veteranastronaut, Reinhold Ewald, for å skaffe de siste bildene, kommentarene og bak-scenen-informasjonene om EVA-fremdriften samt ekstra bakgrunnsmateriale om teknologien bak.

EVA-bloggene vil være tilgjengelige fra 2. august på følgende adresser: http://www.esa.int/evablog_en (engelsk)
http://www.esa.int/evablog_de (tysk)

NASA TV vil også dekke begivenheten i sanntid: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html

Full artikkel på: http://www.esa.int/esaCP/Pr_29_2006_p_EN.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.