ESA-astronaut på besøk til romstasjonen i russisk fartøy

Roberto Vittori
16 april 2002

ESA PR 27-2002. En italiener, en russer og en syd-afrikaner skal skytes opp 25. april fra Baikonur, Kasakhstan, i et russisk Sojus TM romfartøy. Kobling til Den internasjonale romstasjonen skal skje omkring to dager senere.

Italieneren Roberto Vittori (37) er ESA-astronaut og den tredje europeer som besøker romstasjonen. Vittori får følge med Juri Gidzenko og Mark Shuttleworth, hvorav sistnevnte omtales som ferd-deltager og blir Syd-Afrikas første i rommet. Viktigste formål med ferden er å skifte Sojus-livbåt på stasjonen, men så vel Vittori som Shuttleworth skal arbeide med eksperimenter under oppholdet av åtte dagers varighet.

Vittoris ferd og de fire eksperimentene han skal utføre har fått navnet Marco Polo: ”Marco Polo er et nytt skritt i Europas betydelige rolle når det gjelder utvikling av romstasjonen”, sier den tidligere prøveflyveren. ”Romvirksomheten er kommet for å bli, og vil spille en nøkkelrolle i vår fremtid. Jeg ser det som en del av min oppgave å inspirere unge mennesker ved å vise dem at rommet er meget relevant for vårt daglige liv”.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.