ESA-astronaut tilbake etter skifte av ”livbåt” på Den internasjonale romstasjonen

Roberto Vittori
6 mai 2002

ESA PR 32-2002. En ferd til Den internasjonale romstasjonen ble avsluttet med retur til Jorden 5. mai. Formålet med den vellykkede ferden var å levere en ny ”livbåt” for bruk av stasjonens faste mannskap i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå om bord.

Det internasjonale mannskapet i Sojus-romfartøyet kalt Marco Polo besto av den italienske ESA-astronauten Roberto Vittori, den russiske fartøysjefen Juri Gidzenko og den syd-afrikanske romferd-deltageren Mark Shuttleworth.

>>> Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.