ESA-konferanse til Bergen

Jorda sett av ESAs satellitt Envisat
18 mai 2009

ESAs konferanse for jordobservasjon, Living Planet Symposium, holdes neste år i Bergen. Norske forskere oppfordres til å vise frem sitt arbeid på konferansen.

Living Planet Symposium er ESAs store konferanse for jordobservasjon.

Konferansen dekker forskning på et bredt spekter av temaer inkludert klima, kryosfære, oseanografi, atmosfære, meteorologi, vannkretsløpene, samt jordobservasjon til bruk ved kartlegging, konstruksjon og kriser.

Sentralt står ESAs egne prosjekter innenfor jordobservasjonsprogrammet the Living Planet. Det omfatter blant annet satellittene ERS og ENVISAT, nylig oppskutte GOCE, og de kommende satellittene SMOS og CRYOSAT.

Mange ulike tema

Alger utenfor kysten av Skottland

Siden data fra ESAs jordobservasjonssatellitter brukes i svært mange forskningsfelt, vil konferansen dekke flere ulike tema.

- Konferansen blir veldig bred, det vil foregå mange aktiviteter på flere fronter og parallelt med hverandre, sier Per-Erik Skrøvseth ved Norsk Romsenter. Norsk Romsenter er medarrangør av konferansen, sammen med Nansensenteret i Bergen.

Alle som jobber med jordobservasjon, fra forskere til industri, det offentlige, og andre interesserte, er velkommen til å delta på konferansen.

Langtidsstudier nå mulig

Sand and dust from the Sahara Desert
Sahara sand and dust seen by ESA's Envisat

Symposiet vil også vise frem den langsiktige kontinuiteten i dataene fra ESAs satellitter. Dette gjelder spesielt Envisat og de kommende Sentinel-satellittene.

Instrumentene ombord på Sentinel-satelittene er i hovedtrekk en videreføring av instrumentene til Envisat. Dermed kan forskerne studere jordas prosesser med de samme typene observasjoner over lang tid.

Det er nødvendig for å kunne fastslå endringer i jordas systemer og hvordan eventuelle forandringer i ett system påvirker de andre systemene.

- Det er først nå at ESA virkelig kan sikre den langsiktige datakontinuiteten, og det er enda en god grunn til å delta på konferansen, sier Skrøvseth.

Norge – et naturlig valg

Syklonen Nargis i havet utenfor Burma

Norge er et av de landene i ESA som bruker mest data fra jordobservasjon i forhold til innbyggertallet.

I vårt langstrakte land med store kystområder er data fra satellitter og jordobservasjon viktig for hele infrastrukturen. Navigasjon, kommunikasjon, transport, næring og sikkerhet er bare noe av det vi bruker disse dataene til.

- Det gjør at vi både har et sterkt anvendermiljø og et sterkt forskningsmiljø på disse feltene i Norge, sier Skrøvseth. - Derfor er det nå naturlig at symposiet blir lagt hit.

God sjanse for norske forskere

Åkre i Nederland

Konferansen er også en ypperlig sjanse for norske forskere å vise frem sitt arbeid. Skrøvseth oppfordrer derfor alle som jobber med jordobservasjon til å sende inn abstracts til symposiet.

- Det skal også være en omfattende utstilling på møtet og vi vurderer å koordinere en norsk innsats der i samarbeid med Nansensenteret, sier Skrøvseth.

Arrangørene vil også bidra med informasjon om Bergen og Vestlandet for konferansedeltakere som har lyst til å se seg om i Norge.

Living Planet Symposium 2010 arrangeres av ESA i samarbeid med Norsk Romsenter og Nansensenteret i Bergen.

Symposiet vil foregå i Bergen fra 28. juni til 2. juli 2010. Fristen for å sende inn abstracts av forslag til presentasjoner er 15. november 2009.

Det er ingen påmeldingsavgift, men deltakerne må selv dekke reise og opphold.

Du kan lese mer om symposiet her: http://www.congrex.nl/10a04/

For mer informasjon:

ESA Living Planet Symposium Secretariat
Tlf: +39 06 94180912
Fax: +39 06 94180902
E-post: esa.conference.bureau @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.