ESA bidrar med spesiell pris til European Satellite Navigation Competition

Galileo final constellation of 30 satellites
Galileo-konstellasjon
4 juni 2009

Som en del av den sjette ESNC-konkurransen (European Satellite Navigation Competition), deler ESA Technology Transfer Programme ut en pris på 10 000 Euro til den deltakeren som har den beste og mest innovative forretningsplanen.

Satellittnavigasjon er et godt eksempel på hvordan Europas romforskning kan brukes til kommersielle formål, fra tradisjonelle bruksområder i bilindustrien til dataspill. Med den nye innovasjonsprisen ønsker ESAs Technology Transfer Programme (TTP) å oppmuntre bedrifter til å virkeliggjøre overføringspotensialet i romteknologi. I tillegg ønsker TTP å fremme forretningskonsepter som er basert på kunnskapsoverføring og nyskapende teknologiske kombinasjoner.

uropean Satellite Navigation Competition (ESNC) 2008 winners
Vinnere 2008

“De virkelig interessante innovasjonene kommer fra tverrfaglig overføring av teknologi, eller for å si det på en annen måte, "resirkulering" av teknologi til nye bruksområder", sier Frank M. Salzgeber, leder for ESAs Technology Transfer Programme Office (TTPO).

ESA utlyser prisen innenfor rammene til ESNC, en globalt anerkjent innovasjonskonkurranse som nå er inne i sitt sjette år. Målet er å finne den beste og mest innovative ideen som har kort vei til markedet og som bruker satellittnavigasjon utenfor romfartssektoren. TTPO vil sørge for teknisk og økonomisk støtte.

Frank M. Salzgeber, Pierre Salmona and Thorsten Rudolph
ESA 2008 Pierre Salmona

Vinneren vil få direkte støtte fra et av ESAs tre sentre for virksomhetsinkubasjon (Business Incubation Centres) i Nederland, Tyskland og Italia. Vinneren vil få tilbud om assistanse fra ESAs eksperter og tilgang til romteknologi.

Alle kan delta i konkurransen under vilkårene til det lokale støtteapparatet, uansett nasjonalitet. De som ønsker å delta, kan presentere ideen sin i form av en forretningsplan på idédatabasen til ESNC (www.galileo-masters.eu) innen 31. juli 2009. Etter registrering kan deltakerne laste ned en mal for formatet til forretningsplanen.

Konkurransen ESNC (European Satellite Navigation Competition)

ESNC er en internasjonal innovasjonskonkurranse som belønner de beste ideene for bruk av satellittnavigasjon. Konkurransen har vært organisert av Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen siden 2004 og er rettet mot bedrifter, gründere, forskningsinstitutter, universiteter og privatpersoner. Fra de 3 partnerregionene som var med første gang, er det nå 17 høyteknologiske regioner som avholder årets ESNC. En av tankene bak ESNC er å styrke internasjonalt samarbeid, spesielt innen utvikling av bruksområder og tjenester som bygger på Galileo, Europas system for satellittnavigasjon.

ESAs Technology Transfer Programme Office (TTPO)

Hovedmålsetningen til ESA TTPO er å fremme bruk av romteknologi og romfartssystemer på andre bruksomåder, og bidra til å demonstrere nytteverdien av det europeiske romfartsprogrammet overfor innbyggerne i Europa. TTPO har ansvaret for å definere den generelle tilnærmingen og strategien for overføring av romfartsteknologi, deriblant tilrettelegging og finansiering av oppstartsbedrifter.

For mer informasjon:
ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
Nederland
Faks: +31 (0) 71 565 6635
E-post: ttp @ esa.int
Webside: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.