ESA bidrar til å gjøre veitransporten mer effektiv

Managing traffic with space technology
Managing traffic with space technology
2 oktober 2002

Rommet er det vanlige aktivetsområdet for en romorganisasjon, så det kan komme som en overraskelse at ESA bryr seg om veitransport.

Romorganisasjonen konstruerer og bygger satellitter som vil utgjøre romsegmentet av Galileo, Europas eget globale satellittnavigasjonssystem. Når Galileo blir fullt operativt i 2008, vil kjøretøyer utstyrt med spesielle mottagere være i stand til å bruke signaler fra satellittene til å bestemme sin posisjon med meget stor nøyaktighet. Slik informasjon vil gi nye muligheter for styring av trafikken, noe som kommer til å resultere i bedre veisikkerhet, færre trafikk-korker og en mer effektiv veitransport. ESA er alt i gang med å undersøke noen av mulighetene.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.