ESA lokal informasjon Norge

1 oktober 2001

Vi kommer snart til å publisere romfartsnyheter av spesiell interesse for Norge på disse sidene. Du kan abonnere på e-postlisten med norske romfartsnyheter på:

http://www.esa.int/export/esaCP/subscribers.html

og, fra neste måned av, vil du da motta e-post meldinger om artikler utgitt på norsk.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.