ESA og EU-kommisjonen oppretter et konsultasjonsforum innen satellittbasert Global Overvåkning for Miljø og Sikkerhet

27 juli 2002

Satellitter kan hjelpe EU overvåke klimaendringer, bidra ved internasjonale kriser og bistå i arbeidet med å begrense naturkatastrofer. 15. juli 2002 åpnet EU´s forskningskommisær Philippe Busquin og ESA's generaldirektør Antonio Rodotà offisielt et konsultasjonsforum som tar sikte på å definere Europas behov når det gjelder å bedre den globale overvåkning for miljø og sikkerhet. 250 deltakere, som representerer brukere, leverandører og forskere, diskuterer muligheter for en oppgradering av Europas overvåkningsevne innen 2008.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.