ESA og EU-kommisjonen starter aksjonsplan for GMES (Global Monitoring for Environment and Security)

Hurricane watch
Hurricane watch
19 mars 2002

ESA PR 14-2002. Antonio Rodotà, ESA´s generaldirektør, og Philippe Busquin, forsknings-kommisjonær med ansvar for rom-policy, åpnet 19. mars det første møtet i GMES´ styringskomité i Brüssel. Møtet fører sammen for første gang brukere og leverandører av GMES tjenester og teknologier. Styringskomitéen vil være behjelpelig med å sette ut i livet en felles GMES-operasjonsplan for ESA/EU. Målet ESA og EU har satt seg er å utvikle og iverksette innen 2008 en uavhengig europeisk global overvåkningskapabilitet for miljø- og sikkerhetsformål.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.