ESA og Eurocontrol undertegner samarbeidsavtale om bruk av romteknologi i sivil luftfart

3 august 2002

ESA PR 53-2002. En femårs fornybar samarbeidsavtale er undertegnet i Brüssel av ESA´s generaldirektør Antonio Rodotà og den europeiske lufttrafikkontroll-organisasjonen Eurocontrol's generaldirektør Victor M. Aguado.

Avtalen etablerer en ramme for samarbeid og støtte mellom de to organisasjonene når det gjelder bruk av romteknologi innenfor områder som satellittnavigasjon, kommunikasjon og miljø.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.