ESA og Inmarsat undertegner innovativ Alphasat satellittkontrakt

Alphasat signature ceremony
26 november 2007

ESA PR 34-2007. ESA og Inmarsat Global Ltd kunngjorde fredag den 23. november i Paris den formelle undertegnelsen av kontrakten for Alphasat-satellitten, som er en av verdens største telekommunikasjonssatellitter.

Alphasat-programmet er et stort samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat sektor. Med Alphasat vil Inmarsat bli den første kommersielle kunden for Alphabus-plattformen, den nye kraftige europeiske telekommunikasjonsplattformen som er utviklet av Astrium i samarbeid med Thales Alenia Space, og igangsatt gjennom et partnerskap mellom ESA og CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) som en koordinert europeisk respons på den økende etterspørselen etter større telekommunikasjonskapasitet i forbindelse med nye tjenester innen bredbånd, kringkasting og mobile kommunikasjonstjenester.

Alphabus-programmet Alphasat representerer en utgift på 440 millioner euro for de 16 medlemslandene i ESA. Ifølge utviklingsplanen skal Alphasat være klar til oppskyting i 2012.

Med sin posisjon ved 25 grader øst, noe som gir utvidet dekning for Afrika, Europa, Midt-Østen og deler av Asia , vil Alphasat være et supplement til de eksisterende Inmarsat-satellittene, og åpne for nye og avanserte tjenester.

Astrium Satellites er den industrielle hovedkontraktøren for konstruksjonen av satellitten, inkludert den avanserte L-bånd-oppskytingen, som vil utvide de vellykkede tjenestene som allerede tilbys gjennom Inmarsats globale bredbåndsnettverk (BGAN - Broadband Global Area Network). En av hovedkomponentene i denne modulen er den avanserte integrerte prosessoren som Astrium Satellites i Storbritannia har utviklet, og som vil gi tilstrekkelig fleksibilitet til å muliggjøre full rekonfigurasjon og fleksibel allokering av dekningen.

Alphasat 'Geomobile' configuration

Takket være denne effektivitetsøkningen innen spektrumbruk og kapasitetsfleksibilitet vil Alphasat gjøre kommunikasjonen mer robust med tanke på krise- og katastrofesituasjoner, og styrke forbindelsen til boliger, skoler og bedrifter på avsidesliggende steder, gi bedre kommunikasjon for land og regioner med spredt befolkning og forbedre tale- og datakommunikasjon for en rekke bransjer, eksempelvis innen media, skipsfart og olje/gass-sektoren.

Med tanke på disse bruksområdene vil fleksibiliteten til Alphabus-plattformens konstruksjon bli demonstrert ved å implementere en "geomobil konfigurasjon" med 90 graders endring av satellittens flyretning og mulighet for å bruke en stor reflektor (12 meter i diameter).

I tillegg til Inmarsat-utstyret, vil Alphasat også ha med tre TDP-er (Technology Demonstration Payload) fra ESA: en avansert stjerneovervåker som bruker aktiv pikselteknologi, en optisk laserterminal for geostasjonær til lavbanebasert kommunikasjon med høy datahastighet, og en modul for analyse av overføringsytelsen i Q-V-båndet som en forberedelse for mulig kommersiell utnyttelse av disse frekvensene. En fjerde TDP for overvåkning av rommiljø og effekter er også oppe til diskusjon.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.