ESA og NASA skal utforske solsystemet sammen

The ESA/NASA mission to the Jupiter system
ESA og NASAs prosjekt til Jupiter-systemet
19 februar 2009

Under et møte i Washington i forrige uke, ble ESA og NASA enige om at de skal utforske Jupiter og dens fire største måner sammen. De to romorganisasjonene skal også samarbeide om å sende sonder til Saturns måner, Titan og Enceladus.

Det planlagte samarbeidet skal utforske de store verdenene solsystemet vårt. Disse flaggskipoppdragene kan gi svar på hvordan solsystemet ble dannet, og om det finnes liv andre steder enn på jorda og muligens Mars.

Så langt kalles de nye samarbeidene for Europa–Jupiter-prosjektet og Titan-Saturn-prosjektet. De er sammenslåinger av tidligere separate ESA- og NASA-oppdrag.

Europa-Jupiter-prosjektet

Europa-Jupiter-prosjektet skal bruke to romsonder for å gjøre nye og detaljerte studier av gasskjempen Jupiter og dens største måner, Io, Europa, Ganymede og Callisto.

NASA skal bygge ett av romfartøyene, foreløpig kalt Jupiter-Europa-sonden. ESA skal bygge det andre romfartøyet, kalt Jupiter-Ganymede-sonden.

De to romfartøyene har planlagt oppskyting i 2020, med to ulike oppskytingsfartøyer fra forskjellige rombaser. De vil nå Jupiter-systemet i 2026 og være aktive der i minst tre år.

Europa, Ganymede, Io og Callisto

Concept of mission to Saturnian moons
Skisse av ESA og NASAs oppdrag til Saturn og Titan

Europa skjuler muligens et hav under overflaten av is. Det gjør Jupiter-månen til et helt unikt mål å studere med hensyn til liv i solsystemet.

Ganymede er den aller største månen i solsystemet vårt. Det er den eneste månen som har et magnetfelt. Forskerne er ennå ikke sikre på hva som danner dette magnetfeltet. Ganymede mistenkes også for å skjule et hav dypt under overflaten.

Io er den verdenen i solsystemet som har mest vulkansk aktivitet. Callisto har store kratere og er svært gammel. Dermed kan denne månen gi informasjon om solsystemets aller tidligste historie.

De to romsondene skal gå i bane rundt Europa og Ganymede i ett år. De vil stille de samme vitenskapelige spørsmålene for bedre å kunne forstå dannelsen og utviklingen av Jupiter-systemet.

Titan-Saturn-prosjektet

Cassini approaches Saturn
ESA og NASAs vellykkete Cassini-Huygens-romsonde

Titan-Saturn-prosjektet vil bestå av en romsonde bygget av NASA, og et landingsfartøy og en forskningsballong laget av ESA.

Dette avanserte prosjektet vil ha flere tekniske utfordringer som krever nøye studier og utvikling av ny teknologi.

The National Academy i Washington holder på å sette sammen veikartet for NASAs nye planetforskingsprosjekter som skal begynne etter 2013.

I Europa kan forskere som er interesserte i Titan-Saturn-prosjektet sende inn forslag ved neste utvelgelse av oppdrag til Kosmisk Visjon-programmet.

ESAs direktorat for vitenskapelig og robotisk utforsking vil sørge for den europeiske delen av Jupiter-Ganymede-oppdraget. NASAs Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i California vil ta seg av NASAs bidrag til prosjektet, på vegne av NASAs direktorat for vitenskapelige oppdrag i Washington.

Svært godt samarbeid

Cassini /Huygens
Huygens lander på Titan i 2005

Før møtet i forrige uke, studerte ESAs og NASAs forskere og ingeniører prosjektforslagene nøye. De kom frem til at oppdraget til Europa og Jupiter-systemet var teknisk mulig å utføre først.

ESAs arbeidsgruppe for utforsking av solsystemet (Solar System Working Group) konkluderte med at den vitenskapelige nytten av det andre oppdraget også vil være svært stor. NASA var enig. Dermed går de to romorganisasjonene videre også med Titan-Saturn-prosjektet.

- Denne avgjørelsen er en vinn-vinn-situasjon for alle som er involvert, sa Ed Weiler, en av lederne for NASAs direktorat for vitenskapelige oppdrag (NASA's Science Mission Directorate) i Washington.

- Disse samarbeidsprosjektene er en stor utfordring og vil være landemerker for utforskingen av planetene i solsystemet vårt i det 21. århundret, sa David Southwood, ESAs direktør for vitenskapelig og robotisk utforsking (ESA Director of Science and Robotic Exploration).

- Jeg er spesielt sikker på at samarbeidet over Atlanteren som vi har hatt så lenge, og vil ha i fremtiden, mellom USA og Europa, NASA og ESA, er helt riktig å gjøre. La oss starte arbeidet!

Selv om oppdraget til Jupiter-systemet skjer først, er prosjektet til Saturn høyt prioritert. Begge romorganisasjonene vil nå utføre detaljerte undersøkelser før de går videre med oppdragene.

De opprinnelige prosjektene

Opprinnelig hadde NASA forslag til fire prosjekter. I løpet av 2007 ble de avgrenset til to.

Det ene prosjektet var en sonde som skulle gå i bane rundt Europa for å se nærmere på ismånen og havet som finnes under det ytre laget av is. Det andre forslaget var en romsonde som skulle gå inn i bane rundt Saturns måne Titan.

I 2007 begynte ESA å velge ut forskningsprosjekter til sine fremtidige oppdrag, den Kosmiske Visjonen 2015-2025 (Cosmic Vision 2015-2025). De to finalistene het Laplace og Tandem.

Laplace omfattet flere romfartøy som skulle gå i bane rundt Jupiter og Europa, og muligens lande på ismånen. Romsondene i Tandem-prosjektet skulle gå i bane rundt Enceladus og Titan og studere overflaten til disse månene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.