ESA omberammer europeisk Sojus-deltagelse i solidaritet med partnerne i Den internasjonale romstasjonen

Beslutningen er et uttrykk for nært samarbeid mellom partnerne i Den internasjonale romstasjonen
3 mars 2003

ESA PR 13-2003. ESA (European Space Agency) har gått med på seks måneders utsettelser av Sojus-flyvninger for to medlemmer av sitt astronautkorps. Ferdene skulle egentlig ha startet i april og oktober i år.

Beslutningen er basert på en overenskomst mellom ESA, den russiske romorganisasjonen Rosaviakosmos og NASA, i nært samarbeid med de berørte spanske og nederlandske myndigheter. Formålet med overenskomsten er å bruke Sojus-ferden i april til mannskap-utskiftning.

”Beslutningen ble gjort for å oppnå en fortsatt jevn operasjon og bruk av romstasjonen”, sa Jörg Feustel-Büechl, ESA´s direktør for Romfart. ”Men den må også betraktes som et uttrykk for et nært samarbeid og solidaritet mellom partnerne i Den internasjonale romstasjonen”.

Pedro Duque
Pedro Duques ferd planlegges nå gjennomført i oktober

Det var opprinnelig planlagt å skifte ut det ombordværende Ekspedisjon 6 mannskapet i mars med et nytt mannskap fraktet opp med romfergen Discovery. Sent i april skulle så et Sojus romfartøy skytes opp slik at ESA-astronauten Pedro Duque kunne få et åtte dagers opphold i stasjonen, en ferd støttet av det spanske Forsknings- og teknologidepartementet.

Det midlertidige flyforbudet for den amerikanske romfergeflåten har nødvendiggjort bruken av Sojus-ferden i april til mannskapsutskiftning. ESA´s enighet om å utsette de to planlagte ferdene vil gjøre Pedro Duques sete i Sojus tilgjengelig for mannskapsskiftet.

Duques ferd planlegges nå gjennomført i oktober, da han vil utføre en serie eksperimenter om bord i stasjonen. Siden Duque arbeider som ekspert-astronaut i ESA´s Columbus-gruppe, vil den praktiske erfaringen han tilegner seg i Den internasjonale romstasjonen komme til nytte i integreringen og oppskytnings-klargjøringen av det europeiske Columbus-laboratoriet. Etter nå gjeldende planer skal Columbus opp i 2004. Duque vil også delta i flere undervisningsaktiviteter og interesseskapende virksomhet med formål å bringe viten om europeisk romfart og forskning i rommet ut til videre kretser av samfunnet og spesielt unge mennesker.

André Kuipers
André Kuipers vil bli skutt opp våren 2004

ESA-astronaut André Kuipers blir skutt opp våren 2004. Denne ferden, støttet av det nederlandske Departement for økonomiske saker og av Departement for undervisning, kultur og forskning, vil i stor grad fokusere på forskning: Kuipers skal utføre en rekke eksperimenter innenfor biologi, fysiologi og materialteknologi. – Han vil under oppholdet i Den internasjonale romstasjonen bruke europeiske fasiliteter som Pulmonary Function System, ESA´s bidrag til NASA´s Human Research Facility, og Microgravity Science Glovebox. Også her vil undervisningsaktiviteter utgjøre en del av programmet.

Den svenske ESA-astronauten Christer Fuglesang, som skulle til romstasjonen i juli med en romferge, vet i øyeblikket ikke når han vil bli skutt opp. Men han fortsetter treningen ved NASA´s Johnson Space Flight Center i Houston.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

ESA Media Relations Service
Telefon: +331 5369 7155
Fax: +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.