ESA rekrutterer nye europeiske astronauter

Schlegel's first spacewalk
10 april 2008

ESA PR 21-2008. Nå arbeider ESAs astronauter i Columbus-laboratoriet ombord på den Internasjonale Romstasjonen (ISS). Det første av ESAs nye ATV-lasteskip har levert nye forsyninger til ISS. ESAs aktiviteter innenfor bemannet romferd har gått inn i en ny tidsalder. Dermed er det på tide for ESA å se seg om etter nye talenter som kan styrke astronautkorpset for fremtidige bemannede romferder til ISS, månen og lenger ut i verdensrommet.

Den europeiske romorganisasjonen ble involvert i bemannet romferd for første gang i 1978, med sin første astronaututvelgelse, og deretter i 1983 med den første Spacelab-ferden. Forberedelsene til ESAs laboratorieprosjekt Columbus omfattet også en ny utvelgelse av astronauter i 1992.

Den generelle utvelgelsesprosessen vil starte mandag 19. mai 2008 og følge en prosedyre som nå er godt etablert:

  1. Screening: Det første trinnet i den formelle søkeprosessen skjer på Internett på www.esa.int/astronautselection.
  2. Søkerne må bestå den samme medisinske undersøkelsen som private flypiloter. Godkjennelsen må være utstedt av en lege som har autorisasjon til å gjøre dette.
  3. Det vil være to trinn med psykologisk og ferdighetsrelatert evaluering, inkludert tester av atferdsmessige og kognitive ferdigheter.
  4. Medisinsk evaluering: Denne prosessen inkluderer klinisk undersøkelse utført av spesialister innenfor fly- og romfartsmedisin og andre kliniske spesialister. I tillegg kommer screeningtester i laboratorium og spesialprosedyrer.
  5. Formelt intervju: Som potensielle ansatte i ESA, vil astronautkandidatene bli presentert for en utvalgskomite fra ESA for videre profesjonell vurdering.
  6. De endelige ansettelsene vil kunngjøres offentlig i 2009.

Deretter vil de utvalgte kandidatene bli en del av det europeiske astronautkorpset og starte grunnleggende opplæring på European Astronaut Centre (ESA-EAC) i Køln i Tyskland.

Paolo Nespoli
A new generation of explorers

“Vi ønsker å finne førsteklasses menn og kvinner i Europa for å gjøre oss klare til å møte utfordringene med benyttelsen av ISS og bemannet utforskning av solsystemet vårt i det 21. århundret. I mai 2008 vil ESA for aller første gang lete i alle sine 17 medlemsland etter de beste kandidatene til å gjøre denne visjonen til virkelighet”, sier Michel Tognini, tidligere astronaut og leder for Det europeiske astronautsenteret (European Astronaut Centre).

ESA trenger å fornye og øke størrelsen på det europeiske astronautkorpset, for å kunne gjennomføre nåværende og fremtidige programmer på en god måte. Romorganisasjonen har derfor bestemt seg for å gå i gang med prosessen å velge ut nye astronauter. Kandidater fra alle 17 medlemsland (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike) er velkommen til å søke.

Vitenskapelig og praktisk bakgrunn

André Kuipers and Frank de Winne
ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training

“Den ideelle europeiske astronautkandidaten har kompetanse innenfor relevante vitenskapelige disipliner. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til; biovitenskap, fysikk, kjemi og medisin. Kandidatene bør kunne dokumentere fremragende evner innenfor forskning, teknikk eller utdanning, helst inkludert praktiske ferdigheter og erfaringer. I tillegg forventes det at alle kandidater har god hukommelse og resonneringsevne, konsentrasjon, romlig orienteringevne og fingerferdighet”, forklarer Gerhard Thiele, tidligere astronaut og leder for Den europeiske astronautdivisjonen (European Astronaut Division). Søkerne bør snakke engelsk flytende (russisk er også en fordel) og fremvise karaktertrekk som høy motivasjonsevne, fleksibilitet, evne til lagarbeid, empati med andre og følelsesmessig stabilitet.

Informasjonskampanje i hele Europa

Denne store rekrutteringskampanjen vil bli innledet med pressekonferanser som skal avholdes i ESAs medlemsland. ESAs astronauter vil også være til stede på pressekonferansene. Media vil bli informert og få muligheten til å delta på disse arrangementene.

For mer informasjon, se:

Thomas Reiter during a training session inside the Soyuz TMA sim
Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator

European Astronaut Centre (EAC)
Linda Villette
Email:Linda.Villette@esa.int
tel: +49 22 03 6001 113
Fax: +49 22 03 6001 112

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.