ESA runder 30! En suksess-historie for Europa i rommet

ESA runder 30!
2 juni 2005

31. mai 2005 fylte European Space Agency, der medlemmene går sammen om å nå felles mål for bruk av og forskning i rommet, 30 år. Takket være en imponerende merittliste har organisasjonen plassert Europa og europeisk industri i ledersjiktet for global romvirksomhet.

Da det hele startet virket en europeisk suksess-historie i rommet fjern. Verden var delt i to innflytelsessfærer der supermaktene Sovjetunionen og USA utnyttet sine nær uangripelige lederroller så vel politisk som militært både på bakken og i rommet. I de siste tiårene har imidlertid Europa ikke bare gjort store fremskritt, men faktisk klart å ta igjen romstormaktene slik at det oppfattes som en anerkjent partner av begge. I tillegg reflekterer organisasjonen nå Europas posisjon som en av verdens fremste rom-pionerer, spesielt innen romforskning, jordobservasjon, telekommunikasjoner og romtransport.

”ESA ble opprettet 31. mai 1975, fulgte i fotsporene til ESRO og ELDO og har nå rukket å bli 30 – en bragd! På kort tid har ESA vokst til en av verdens fremste romorganisasjoner. Internasjonalt samarbeid – først blant medlemslandene selv, deretter med andre rom-nasjoner – har vært nøkkelen til suksess-historien,” sier Jean-Jacques Dordain, ESA´s generaldirektør.

”Jeg betrakter det som en ære og føler stolthet over å være organisasjonens generaldirektør i dag, på 30-års dagen, i et år hvor vi alt har kunnet vise til flere suksesser – Huygens-landingen på Titan, oppskytningen av Ariane 5 i en ny utgave, Eneide-ferden til Den internasjonale romstasjonen – for bare å nevne noen.”

”Og for alle disse prestasjonene – takk til medlemslandene, til alle ESA-ansatte, kontraktører og alle dem som, i nasjonale romorganisasjoner og i industrien over hele Europa, helt siden 1960-årenes pionertid har trodd på ESA og brukt tid og krefter på organisasjonens vekst. Og fremdeles er det en masse vi alle i et samarbeid kan utrette i fremtiden.”

I lys av 30 års kontinuerlig suksess utvider ESA sitt samarbeid med EU for å stille den europeiske romsektoren til rådighet for EU og Europas innbyggere. Dette samarbeidet vil føre til en ytterligere styrking av Europas felles innsats i rommet og således gi den et varig internasjonalt konkuransefortrinn. Europeisk rompolitikk er i ferd med å bli integrert i Europas stadig mer omfattende ambisjoner. Spesielt innenfor sektorene transport, miljø, sikkerhet, landbruk og teknologi kommer rommet til å bli en viktig del av Europas politikk, og romvirksomheten ruster seg opp for å tilfredsstille behovet til Europas innbyggere. Med de europeiske landenes økende samarbeid vil romvirksomhetens betydning tilta. Virksomheten blir mer integrert, og et tilpasset ESA vil spille en enda større rolle.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.