ESA's Rosetta kometsonde, en statusrapport

Tre nye alternativer for en Rosetta-ferd er presentert
21 mars 2003

ESA INFO 06-2003. Etter beslutningen om å ikke skyte opp Europas kometsonde Rosetta i januar, har forskere og ingeniører i programmet studert andre mål-alternativer.

Hvert av alternativene er vurdert ut fra forventet vitenskapelig utbytte, teknisk risiko ved bruk av Rosetta i en annen rolle og kostnader involvert.

Av ni alternativer studert av Rosetta Science Working Team har tre overlevet til nå vært presentert for delegasjoner fra ESA´s medlemsland gjennom Den vitenskapelige programkomitéen i møtet 25-26 februar. To alternativer (med start henholdsvis i februar 2004 og 2005) vil gi et Rosetta-møte med det nye målet Churjumov-Gerasimenko, mens et tredje (med start i januar 2004) vil gi et møte med det opprinnelige målet, kometen Wirtanen.

Disse tre alternativene blir nå detalj-analysert slik at en endelig beslutning kan fattes. Observasjoner av kometen Churjumov-Gerasimentko ved bruk av ESA/NASA´s Hubble-romteleskop og instrumenter ved European Southern Observatory er satt i gang. På den måten vil astronomer bli i stand til å beskrive kometen og gjennomføre er ferdanalyse, dessuten finne landingsalternativer og avgjøre hvilke utstyrsendringer som kan bli krevet.

Parallelt med dette ser ESA på oppskytningskrav for de forskjellige mål-alternativene, et arbeid som omfatter en vurdering av andre bæreraketter enn Ariane 5 som reserveløsninger, for eksempel Russlands Proton.

En endelig beslutning om Rosettas mål vil bli tatt av Den vitenskapelige programkomitéen i mai.

Fakta

Etter den mislykkede Ariane 5 oppskytningen i desember, da to satellitter gikk tapt, ble ESA og Arianespace i fellesskap enige om å ikke skyte opp Rosetta i januar-oppskytningsvinduet. Dermed måtte den opprinnelige planen om en ferd til kometen Wirtanen legges på hyllen.

For mer informasjon, kontakt:

ESA Communication Department
Media Relations Service, Paris, Frankrike
Telefon: +331 5369 7155
Fax: +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.