ESA's nye Rosetta-utfordring

Ny kurs for Rosetta
22 januar 2003

Etter at den første skuffelsen over Rosetta-utsettelsen hadde lagt seg, ga ESA's forskningsdirektør David Southwood uttrykk for sin faste beslutning om å akseptere forsinkelsen og betrakte den som en stimulerende utfordring.

Om forskerne, ingeniørene og industrigruppene knyttet til kometsonden, sa Southwood at ”hvis den skulle bli sittende fast noe sted, er dette miljøet å være i. Disse menneskene har pionerånden og engasjementet som er rom-utforskere verdig”. Rosetta er og forblir en av de mest krevende interplanetariske ferder noensinne. Oppdraget er hva kometer angår det viktigste i internasjonal sammenheng, landingsseksjonen og orbitalfartøyet de eneste av sitt slag.

Avgjørelsen om å utsette oppskytningen av Rosetta – som forelå i god tid før oppskytningsvinduet – ble tatt av ESA og Arianespace i fellesskap. Starten vil nå tidligst skje om et år. Ariane 5 programmet blir gjennomgått på nytt, og ESA forventer at Arianespace vil gi de nødvendige garantier for Ariane 5 systemets kvalifikasjonsprosedyrer og prøveprosesser.

Rosetta’s orbiter
Flere nye kometmål skal identifiseres

Rosetta kan ikke lenger nå det opprinnelige målet, kometen Wirtanen, men arbeid er i gang for å finne alternative kometmål. Det skal utpekes flere kometer med en start-tidsramme innenfor to og et halvt år, slik at et endelig valg kan gjøres ut fra tre hovedkriterier: Maksimalt vitenskapelig utbytte, minst mulig risiko for sonden og hva det vil medføre av ekstra bevilgninger.

I øyeblikket ser det ut som om utsettelsen vil koste et sted mellom 50 og 100 millioner euro. Listen med utpekte kometer skal legges frem for Vitenskaps-programkomitéen i møtet 25-26 februar i år. Programkomitéen vil diskutere hvor godt egnet og praktisk oppnålige de foreslåtte målene er. Det endelige valget og ferdprofilen forventes å foreligge senest i mai.

Rosetta-ferden kommer altså til å legge om kursen, men prosjektforskeren Gerhard Schwehm er ikke skremt av endringen: ”I løpet av de ti årene vi har brukt på utvikling og bygging av Rosetta sto vi over for mange utfordringer, som alle er overvunnet. Den nye utfordringen vil bli møtt med samme energi, entusiasme og, til syvende og sist, suksess”.

Kometsonden vil bli lagret sikkert og rent

Selve romfartøyet må nå lagres sikkert og rent til det skal klargjøres på nytt. Teknikere vil fjerne batteriene, demontere landingsharpunene og tømme drivstofftankene. ”Den samme omsorg som kjennetegnet byggingen av romfartøyet vil nå prege lagringen og de aktivitetene som skal sikre at det vil være i perfekt stand for oppskytning når den tid kommer”, sier John Ellwood, Rosettas prosjektsjef.

Selv om Rosetta ikke lenger har et stevnemøte med Wirtanen, vil den stifte bekjentskap med en komet som snart blir like kjent for europeiske kometjegere som navnet Wirtanen er nå.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.