ESA søker etter kandidater for simulerte ”Mars-ferder” i 2008/2009

Artist's impression
A human mission to Mars is a bold vision for the time beyond the International Space Station
19 juni 2007

ESA forbereder seg på fremtidige, bemannede utforskningsferder til Mars. For tiden er vi på jakt etter frivillige som vil delta i en 520-dagers simulert ferd til Mars.

Å reise til Mars er fremdeles en drøm og en av de siste, gigantiske utfordringene. Men en dag vil noen av oss være med på akkurat denne reisen til Den røde planeten. En reise som det ikke er mulig å hoppe av fra så snart romfartøyet har startet.

Utfordringer

Disse mennene og kvinnene vil være nødt til å klare seg selv selv under rundturen, som vil vare i nesten to år. De må lære å være helt selvhjulpne, og de må ha full tillit til tusenvis av teknikere og forskere som styrer det hele fra Jorden og som har gjort denne ferden mulig.

Besetningen vil være ekstrem t isolert og ha liten bevegelsesfrihet. De vil miste Jorden av syne. Et radiosignal vil bruke 40 minutter for å nå ned til oss og tilbake til romfartøyet.

En bemannet ferd til Mars er en dristig visjon for tiden etter Den internasjonale romstasjonen. Likevel er forberedelsene allerede i full gang. De er rettet inn mot kun ett mål: å sende mennesker på en utforskningsferd til Mars. Personer som vil leve og arbeide sammen i et romskip i 500 dager.

Simulering

For å utforske den menneskelige tilpasningsfaktoren ved en slik ferd har European Space Agency startet et samarbeid med IBMP, Russisk Institutt for Biomedisinske Problemer. Dette samarbeidet går ut på å sende en felles besetning på seks personer på en simulert 520-dagers ferd til Mars.

Den simulerte ferden skal være mest mulig i tråd med en virkelig ferd til Mars, inkludert en utforskningsdel på Mars-overflaten. Maten vil være den samme som den brukt om bord i Den internasjonale romstasjonen.

Den simulerte ferden vil finne sted på bakken, i en spesiell fasilitet i Moskva. En 105-dagers forhåndsstudie er planlagt å begynne sommeren 2008, sannsynligvis fulgt av en ny 105-dagers studie før den komplette 520-dagers studien innledes vinteren 2008 - 2009.

ESA søker etter 12 frivillige som er villige til å delta i en slik simulert ferd og som dermed er med på å støtte forberedelsene til den virkelige saken: en ferd til Mars. Det vil være bruk for fire frivillige for hver av de tre simulerte ferdene. Utvelgelsesprosedyren er den samme som den brukt for astronauter til ESA, men det vil bli lagt mer vekt på psykologiske faktorer og evne til å motstå stress enn på fysiske egenskaper.

Interessert?

For flere opplysninger om søknadsprosedyren og søknadsskjema, besøk:

http://www.spaceflight.esa.int/callforcandidates

Concordia

Som støtte til vitenskapelige og tekniske prosjekter ved Concordia-stasjonen i Antarktis søker ESA i tillegg også en person (hvert år) med medisinsk bakgrunn. På Internettadressen over finner du flere opplysninger.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.