ESA støtter filmen Oceans

26 november 2009

Filmen OCEANS, produsert av filmskaperen Jacques Perrin, tar opp spørsmålet om hvordan vi mennesker påvirker livet i naturen, spesielt havet. Filmen bruker bilder og følelser til å reflektere over dette viktige spørsmålet.

ESA har støttet produksjonen av filmen og gitt råd gjennom sine eksperter som observerer jorda, og spesielt havet, samt gjennom et omfattende besøk på det europeiske romfartssenteret i Kourou. I tillegg har enestående bilder av jordas hav, tatt av ESAs satellitt Envisat, bidratt til å vekke enda større oppmerksomhet rundt denne problematikken, samt til å velge ut innspillingssteder rundt om på kloden.

- Bildemediet er helt uovertruffent når det gjelder å tale til folks bevissthet. Bildene Jacques Perrin har samlet i sin film er en lovsang til livet og havet - livets kilde, klimaets regulator og garantien for mangfold. Verdensrommet er et unikt sted å observere, forstå og overvåke havets utvikling på det globale plan. Havet og verdensrommet, to sfærer som i stor grad fortsatt er ukjente, representerer på samme tid vår fortid og vår fremtid, understreker Jean-Jacques Dordain, generaldirektør for ESA.

En tradisjon for miljøengasjement

Siden filmen Le Peuple Migrateur har de to franske filmskaperne Jacques Perrin og Jacques Cluzaud underholdt sitt publikum takket være nyskapende innspillingsteknikker, fra polarisen til tropene, i havets dyp og i storm, på oppdagelsesreise etter ukjente skapninger i havet.

- Filme i 10 knop midt i en stim av tunfisk på jakt, følge med delfinene på deres halsbrekkende danseopptrinn, svømme sammen med den store hvithaien, skulder mot finne… filmen OCEANS handler om å være fisk blant fiskene, forklarer Jacques Perrin lidenskapelig.

OCEANS kommer til kinosalene i Frankrike, Belgia og Sveits i slutten av januar 2010. Mange andre europeiske land følger etter fra februar til mai 2010.

ESAs satellitter observerer havet

Siden oppskytingen i 1991 av satellitten ERS-1, har ESA gitt havforskerne enestående hjelpemidler, blant annet til å måle høyden og temperaturen på havets overflate – noe som er helt grunnleggende for å få en bedre forståelse av økosystemet på jorda. Denne informasjonen bidrar til forståelsen av mange naturprosesser, både lokale og globale. Med oppskytingen av Envisat i 2002, har disse hjelpemidlene blitt enda mer omfattende. Målinger av fargen på havet er kommet til, noe som muliggjør en avansert definisjon av globale biogeokjemiske prosesser.

For tiden skyter ESA opp en serie med nye satellitter som kommer til å utdype vårt kjennskap til systemet jorda, og gi informasjon om havenes salthetsgrad, dybde, og polarisens utbredelse. GOCE – det første av disse prosjektene – vil gi oss data om jordas topologi, noe som er svært viktig for å beregne forandringer i havnivået og havsirkulasjonen. Utstrekningen på områdene som skal studeres og deres utilgjengelighet er så stor at satellitter ofte er den eneste muligheten havforskerne har til å samle inn regelmessige og pålitelige data om havenes beskaffenhet og prosesser.

SMOS er et forskningsprogram for å studere fuktigheten i jordsmonnet og saltinnholdet i havene. Det er den andre i serien av ESAs satellitter som har som oppgave å utforske jorda. SMOS ble skutt opp den 2. november 2009. SMOS vil være den første satellitten i verden som både har som oppgave å kartlegge salthetsgraden på havenes overflate, og å overvåke fuktigheten i jordsmonnet på hele planeten vår.

Operativ overvåking av havet

I tillegg til å bidra til grunnleggende forståelse av havprosessene, spiller satellitter en viktig rolle for sikkerheten i sjøfarten, for beskyttelse av miljøet i havet og for overholdelse av lover. ESAs satellitter er deler av et operativt system for å oppdage ulovlige utslipp i de europeiske havområdene. De gjør det lettere for myndighetene i Europa å kontrollere vannkvaliteten i kystområdene. Observasjonene og målingene som satellittene foretar brukes til å utarbeide offisielle kart over polarisen for arktiske ekspedisjoner, overvåke de viktigste havstrømmene, og forutsi visse ekstreme klimatiske forhold.

Uunnværlige hjelpemidler for å beskytte planeten vår

Med sine nye oppgaver for observasjon av jorda, sørger ESA for at denne informasjonen er tilgjengelige til enhver tid for å tilfredsstille forskjellige behov: operativ overvåking, hjelp til å kontrollere at lover overholdes, hav- og klimaforskning, samt etablering av klimamodeller.

- Medlemslandene i ESA foretar observasjoner av havene og også av landjorda, av polarisen og av atmosfæren sett fra verdensrommet, denne typen samarbeid mellom institusjoner er unikt i verden. Det gjør Europa til leder i den verdensomspennende kampen for å forstå og håndtere klimaendringene slik at livet på jorda skal kunne fortsette, avslutter Jean-Jacques Dordain.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.