ESA utvikler avansert romværsverktøy

SEISOP: Tracking space weather data
1 februar 2007

Dersom en satellitt treffer på høyenergiske partikler eller andre romværsfenomener, kan elektroniske instrumenter om bord bli forstyrret og vitenskapelige instrumenter ødelagt. I svært sjeldne tilfeller kan hele romfartøyet gå tapt. Et avansert verktøy som nå er under utvikling ved ESOC skal gi effektiv overvåkning og varsle tidlig.

Solens aktivitet har innvirkning på hele solsystemet på mange måter. Under solare flares dannes det strømmer av hurtige, eneregirike partikler og plutselige utbrudd av skadelige røntgenstråler. Kosmisk stråling med høyt energinivå fra andre steder i galaksen kan også trenge inn i vårt solsystem. Slike fenomener er hovedårsaken til at et romfartøy opptrer unormalt og til at ømfintlige vitenskapelige instrumenter eldes.

Large solar flare, 13 December 2006

Men siden tidlig i 2005 har SEISOP (Space Environment Information System for Operations), et verktøy for overvåkning og tidlig varsling av romvær som er under utvikling ved ESAs romoperasjonssenter, lykkes i å sende romværsmeldinger i nesten reell tid til Integral, som er ESAs observatorium for gammastråler i rommet.

SEISOP er utviklet i samarbeid med et pilotprosjekt hos ESA om applikasjoner for romvær med støtte fra den portugisiske prosjektgruppen hos ESA. SEISOP omfatter en database med opplysninger om romfartøyets tilstand samt romværsobservasjoner fra hele verden, kombinert med avanserte programvareapplikasjoner som sender rapporter, varsler, værmeldinger osv. til Integrals kontrollsenter.

"Romværet virker inn på romfartøyet på mange måter. Data kan plutselig gå tapt, banedynamikken kan endre seg eller kvaliteten på vitenskapelige data reduseres. Derfor er oppdateringer i reell tid avgjørende for å fastsette hvor lenge instrumentene bør være avslått under utsatte perioder," sier Alessandro Donati, leder av ESOCs avanserte oppdragskonsepter og teknologiske senter.

Noen av romværsdataene er samlet inn av romfartøyer fra ESA, NASA og NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration), mens andre observasjoner kommer fra et stort antall bakkebaserte institutter og fasiliteter. SEISOP er medlem av SWENET, det europeiske romværsnettverket.

Med SEISOP kan oppdragets kontrollsenter forutsi når instrumenter som Star tracker-sensorer bør slås av, når systemet bør settes i sikringsmodus eller gjennomføre andre tiltak for å beskytte ømfintlige elektroniske og vitenskapelige sensorer om bord.

Det er bare noen av instrumentene som er konstruert slik at de slås av automatisk under ugunstige perioder, og det kan være tidkrevende å sette et instrument tilbake i drift etter at det automatisk ble slått av. Dessuten har det til nå vært vanskelig å vite når strålingen faller til sikkert nivå etter at det har funnet sted et fenomen som for eksempel en solar flare.

I 2007 vil SEISOP settes inn i operativ utvikling som tar sikte på å forsyne alle ESA-romfartøyene med viktige oppdateringer av romværet. "Vi regner med å starte arbeidet med å utvikle den endelige brukerversjonen i år. Det er mulighet for at SEISOP kan sørge for en varslingstjeneste ikke bare internt i ESA men også til romsentre over hele verden, siden romværet kan ha innvirkning på alle romfartøyer," sier han.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.