ESA utvikler et mer effektivt fremdriftssystem for reiser i rommet

Solar-elektrisk fremdriftssystem som kan innlede en ny era i utforskningen av rommet
11 juni 2002

Etter hvert som forskerne krever mer av romferder til andre verdener, begynner vanlig rakett-teknologi å komme til kort. ESA har derfor begynt å utvikle en ny type rakettmotor, et solar-elektrisk fremdriftssystem, eller i daglig språk ionmotor, som kan innlede en ny era i utforskningen av rommet.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.