ESA velger nye jordobservasjonsprosjekter

Swarm
SWARM konstellasjon av små satellitter
29 mai 2002

ESA PR 38-2002. I annen omgang utvelgelser av Earth Explorer Opportunity Missions har ESA nylig plukket ut tre forslag for forstudier: ACE+, en Atmosphere and Climate Explorer, EGPM, Europas bidrag til Global Precipitation Mission, og SWARM, en konstellasjon av små satellitter for studier av dynamikken i Jordens magnetfelt og vekselvirkningen med Jordens system.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.