ESAs Venus Express når sitt endelige mål

Venus Express
7 april 2006

9. november i fjor ble den europeiske romorganisasjonens Venus Express-sonde skutt opp fra ørkenen i Kasakhstan, om bord på en Sojus-Fregatrakett. Etter en ferd på 400 millioner kilometer på bare ca. fem måneder, er sonden nå nesten fremme ved planeten Venus, det endelige målet. Det etterlengtede møtet vil skje 11. april 2006.

Første trinn: bli fanget inn av Venus

For å starte utforskningen av Venus, Jordens glovarme og tåkeomhyllede søsterplanet, må Venus Express utføre en kritisk operasjon, den mest utfordrende siden oppskytningen.

Operasjonen er komplisert og har til hensikt å plassere sonden i bane rundt Venus. Under VOI-manøveren (Venus Orbit Insertion) vil sonden redusere sin hastighet relativt til Venus, slik at den kan fanges inn av planetens gravitasjon. Dette er en kritisk manøver, som må utføres på nøyaktig riktig sted og tidspunkt.

VOI-operasjonen ble offisielt startet 4. april, og vil ikke være fullført før 13. april 2006. Operasjonen er delt inn i tre hovedfaser. Den første fasen består av å klargjøreVenus Express for selve innfangingsmanøveren for å unngå at sondens systemer går i sikkerhetsmodus fordi parametere som ikke har noe med baneplasseringen å gjøre, overskrider grenseverdier.

Selve innfangingsmanøveren utføres ved at hovedmotoren startes i ca. 50 minutter fra klokken 09.17 norsk tid om morgenen 11 april. Dette er den andre VOI-hovedfasen.

Den tredje og siste fasen består av å gjenopprette alle sondens funksjoner, spesielt kommunikasjonen med Jorden, og overføring av kommandoene som skal utføres under det første kretsløpet (det såkalte innfangingskretsløpet).

Innfangingen styres av en automatisk sekvens av forhåndsdefinerte kommandoer som lastes opp til sonden fire dager før den skal plasseres i bane. Dette er den minste kommandosekvensen som kreves for å starte hovedmotoren.

Alle sondens funksjoner kontrolleres av Venus Express-gruppen ved ESAs kontrollsenter (ESOC) i Darmstadt i Tyskland.

Du finner et fullstendig tidsskjema og oppdateringer på Venus Express-nettsiden på http://venus.esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.