ESAs lille Proba-satellitt feirer 5-årsjubileum i rommet

23 oktober 2006

22. oktober 2001 ble Proba skutt opp for å demonstrere teknologi i forbindelse med ESA-programmet General Support Technology. Men når den først var i bane, viste det seg at den lille satellittens unike egenskaper og funksjoner kunne yte store vitenskapelige bidrag. Derfor ble levetiden forlenget, slik at den kunne brukes til jordobservasjons-formål.

Selv om Proba (Project for On Board Autonomy) opprinnelig ble bygd for et oppdrag som skulle vare i to år, fungerer den fremdeles prikkfritt og er vitenskapelig produktiv, takket være selve satellittplattformens imponerende ytelse. Dette beviser at små satellitter kan brukes til å prøve ut ny teknologi i rommet uten høye kostnader.

Proba måler bare 60 x 60 x 80 cm, og har funksjoner for automatisk styring, navigasjon, kontroll, planlegging og administrasjon av nyttelastressurser. De to kameraene – CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) og det pankromatiske HRC-instrumentet (High Resolution Camera) – har sendt mer enn 10 000 bilder av over 1 000 steder tilbake til Jorden. De to miljøinstrumentene, SREM (Standard Radiation Environment Monitor) og DEBIE (Debris Evaluator), har også samlet inn viktig informasjon.

Fremtiden

Niau, French Polynesia
Niau, French Polynesia (Proba)

De gode resultatene som er oppnådd med små satellitter, viser at denne teknologien har modnet, og utviklingen av rimelige satellitter ser ut til å bli stadig viktigere. «Brukerne av Proba håper at satellittens oppdrag skal vare mye lenger enn fem år», sier Bianca Hoersch, ESAs fungerende prosjektleder.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.