ESAs nye romsonder skal undersøke sola og mørk materie

Cosmic Vision 2015-2025
19 oktober 2011

Solsatellitten Solar Orbiter og Euclid, som skal undersøke rommets mystiske mørke materie og mørke energi, blir ESAs to nye romsonder. Norske astrofysikere er sentrale i begge prosjektene.

Solar Orbiter og Euclid har blitt tatt ut som de to neste romsondene som ESA skal bygge og skyte opp.

Det er de to første prosjektene i ESAs plan for utforskingen av rommet fra 2015 til 2025, også kalt Cosmic Vision.

Heliosfæren og stormer på sola

Solar Orbiter skal finne ut hvordan sola danner og kontrollerer heliosfæren, den enorme strømmen av partikler og gass som vår lokale stjerne hele tiden sender ut.

Heliosfæren omslutter og påvirker alle planetene i solsystemet og strekker seg langt utenfor Plutos bane.

Heliosfæren og solvinden fra sola kan slå ut elektronikk både i bane rundt jorda og på bakken. De aller sterkeste solstormene kan til og med slå ut elektriske installasjoner på bakken.

–Solar Orbiter er unik fordi den skal gå nær sola slik at vi både kan ta bilder av sola og samtidig måle partiklene fra sola direkte, og for første gang kan vi få bilder av solas polområder, sier Mats Carlsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Dette vil gjøre det mulig å undersøke hvordan solstormer bygges opp og utvikler seg over tid.

Solar Orbiter skal etter planen skytes opp i 2017 fra Cape Canaveral med en Atlas-bærerakett fra NASA.

Mørk materie og mørk energi

The deep universe
The deep universe

Euclid er oppkalt etter geometriens far, Euklid fra Alexandria. Romobservatoriet Euclid skal kartlegge den mørke materien og den mørke energien i universet. Fordelingen av masse og energi henger tett sammen med universets geometri.

Forskerne antar at mørk materie og mørk energi utgjør hele 96 prosent av massen i universet. Den vanlige materien, som består av protoner, elektroner, nøytroner og atomer, utgjør bare fire prosent av alt som eksisterer.

Egenskapene til den mørke materien og mørke energien er derfor et av de mest fundamentale spørsmålene innen fysikken.

Euclid vil kunne se universets vekst og utvikling de siste 10 milliarder år, det vil si 75 prosent av universets historie. Euclid skal etter planen skytes opp i 2019 fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana.

Betyr mye for norske forskere

-Vi skal være med på å analysere dataene fra Euclid for å undersøke om det vi kaller mørk energi egentlig er en feil ved Einsteins generelle relativitetsteori, og om der er tegn til en skjevhet i hele universet, sier professor Per Lilje i pressemeldingen fra UiO.

Lilje er instituttleder for ITA og norsk representant i styret til det internasjonale forskerkonsortiet for Euclid.

Norsk industri skal bygge deler av Near-Infraread Spectrometer and Photometer (NISP), et av de to instrumentene ombord på Euclid. ITA vil lede byggingen og også bidra med arkivsystem for et av dataanalysesentrene for romsonden.

Det viktigste er likevel det rent vitenskapelige bidraget. Det betyr mye for ITA å være med på dette.

-Euclid er den beste muligheten vi har til å forstå mer av hva den mørke energien egentlig er, vi har fremragende teoretikere som arbeider med mulige forklaringer til den mørke energien og fremragende eksperter på å analysere store datamengder, sammen vil de kunne bli svært viktige for Euclid, sier Lilje.

Ettertraktet norsk datasenter

SOHO captures solar eruptions - 18 March 2003

Universitetet i Oslo har vært en aktiv deltaker i andre av ESAs forskningssatellitter, som SOHO, Cluster, Hinode og Planck.

ITA driver i dag det europeiske datasenteret for den japanske solsatellitten Hinode. Stein Vidar Hagfors Haugan har utviklet meget effektive verktøy for søking gjennom den store databasen og det har gjort ITAs datasenter til det foretrukne datasenteret selv for land som har egne slike sentra.

-Det har gjort at vi har blitt engasjert til å bygge et tilsvarende senter for data fra to av instrumentene på Solar Orbiter, sier Mats Carlsson.

Naturlig fortsettelse av norsk forskningsinnsats

- Det norske romforskningsmiljøet er lite, men innen de to hovedfeltene som vi prioriterer er vi veldig langt fremme, sier administrerende direktør Bo N. Andersen ved Norsk Romsenter.

Ett av disse hovedfeltene er studier av det tidlige univers og hvordan det har påvirket universet slik det er i dag. Her er deltakelsen i ESAs romteleskop Planck veldig viktig.

-Det nye Euclid-prosjektet vil utfylle forskningen på Planck, sier Andersen på Norsk Romsenters nettsider.

Innen solfysikk deltar Norge på ulike nivå i alle de vesentlige programmene: Soho, Hinode, Solar Dynamics Observatory, og i Iris sammen med NASA.

-Norges deltakelse i ESAs Solar Orbiter er en naturlig fortsettelse av denne innsatsen, sier Andersen.

For mer informasjon:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 53 69 72 99
Fax: + 33 1 53 69 76 90
Email: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.