ESERO – skal inspirere elever til å velge rommet

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete
27 april 2009

ESA åpner kontor for utdanning i Norge. ESERO skal inspirere elever til å satse på romfag som matematikk, naturfag og teknologi. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var til stede ved åpningen på Andøya tirsdag.

For en romorganisasjon som ESA er det viktig å kunne rekruttere kandidater og nyutdannete studenter med solid bakgrunn i fagene som brukes i rommet. Dermed er det også viktig å inspirere elever til å satse på disse fagene og fremme romfagene i skolen.

Spesielt gjelder dette naturfag som fysikk og matematikk, samt teknologi. I fremtiden vil også medisin, psykologi og biologi bli svært viktige fag når mennesker skal oppholde seg lenge i rommet.

Siden romforskning og romfart omfatter konkret bruk av mange forskjellige fag, kan rommet også brukes til undervisning av disse fagene.

Høytidelig åpning

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Derfor åpner ESA Education Office et eget kontor for utdanning i Norge. Det har navnet ESERO (European Space Education Resource Office) Norge og befinner seg på Andøya i Nordland fylke.

Den offisielle åpningen av det nye utdanningskontoret fant sted tirsdag 21. april 2009. Til stede ved åpningen var blant annet samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

I åpningstalen la Navarsete vekt på hvor viktig naturfaglig og teknisk utdannelse og innovasjon er for utviklingen av hele samfunnet. Hun uttrykte også glede over at ESERO er lagt til Andøya, fordi aktiviteter i rommet er spesielt viktige for våre nordlige landsdeler.

Døråpner til naturfagene

Peter Hulsroj, ESAs direktør for Legal Affairs and External Relations

Peter Hulsroj, ESAs Director for Legal Affairs and External Relations, var også med på å åpne det nye utdanningskontoret.

I sin tale håpet Hulsroj at ESERO Norge vil bli en døråpner til naturfagene ved å vise at rommet er et spennende område hvor det fremdeles er mye vi ikke vet.

Terje Wahl fra Norsk Romsenter holdt et inspirerende populærvitenskapelig foredrag om rommet og dets mange mysterier. Ordfører i Andøy kommune, Tore Pettersen, var også blant dem som åpnet det nye utdanningskontoret.

Rundt 80 elever fra skolene på Andøya var også med på åpningen. De fikk prøve ulike eksperimenter og oppgaver med forbindelse til rommet. Blant annet kunne elevene teste et teleskop og et oppblåsbart miniplanetarium.

Vil inspirere lærerne

ESERO er et av ESAs internasjonale utdanningsprosjekter

- For å kunne inspirere skoleelever til å vite mer om rommet og fagene som er viktige i rommet, trenger vi inspirerte og entusiastiske lærere til å undervise i disse fagene, sier Tommy Voie, daglig leder ved ESERO.

Derfor satser ESERO Norge først og fremst på lærere og lærerutdanning. Spesielt gjelder dette lærere på ungdomsskolenivå.

- Vi fokuserer på lærerne i ungdomsskolen for å kunne nå elevene på et tidlig stadium før de forsvinner fra naturfagene, sier Voie.

Interessen for rommet og naturfag er nemlig stor hos elever på barneskolen. Men på ungdomsskolen begynner de å velge bort naturfagene. Derfor er det viktig å fange opp elevene på dette tidspunktet.

Oppfyller kravene til lærerplanen

Glade deltakere på European Space Camp 2010

ESERO Norge vil tilby to ulike kurs til lærere i ungdomsskolen. Begge kursene arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Bodø og gir studiepoeng.

De oppfyller også oppfyller kravene til lærerplanen for ungdomsskolen, både for naturfag og samfunnsfag.

- Dermed vil tiden som lærerne bruker på kurset være nyttig også i deres egen undervisning, sier Voie.

Undervisningen vil foregå både på internett og i felten. Det vil bli kurssamlinger i flere av de største byene i Norge.

Du kan lese mer om kursene her: http://www.narom.no/artikkel.php?aid=2&bid=160&oid=961&PHPSESSID=311dd4180ff3602d61dcd1ccb52c35c0

25 000 elever hvert år

- Vi håper at kursene til ESERO vil oppmuntre lærere til å bruke rommet som et inspirerende og lærerikt verktøy i undervisningen, sier Daniela Zajoncz ved ESA Education Office.

Kursene til ESERO Norge vil nå ut til om lag 500 lærere. Det representerer rundt 15 prosent av alle naturfaglærerne i den norske ungdomsskolen.

- Totalt vil kursene til ESERO nå ut til minst 25 000 ungdomsskoleelever hvert eneste år, avslutter Zajoncz.

ESA har også åpnet ESERO-kontorer i Belgia, Nederland, Spania og Storbritannia.

ESERO Norge støttes av Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), Norsk Romsenter og Andøya Rakettskytefelt.

For mer informasjon

Mer om ESERO: http://www.esero.no

Tommy Thomassen Voie
Office manager
ESERO Norway
E-post: esero @ rocketrange.no

Daniela Zajoncz
Education Office
ESERO Administrator
European Space Agency
Phone: + 31 71 - 56 5 3041
E-post: daniela.zajoncz @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.