EU-kommisjonen og ESA innleder til diskusjoner om Unionens rompolitikk

Rapporten om EU´s rompolitikk ble lagt frem 21. januar
23 januar 2003

ESA PR 06-2003. I Brüssel har den europeiske forskningskommisjonæren Philippe Busquin nylig lagt frem en rapport om EU´s rompolitikk. Rapporten, utarbeidet i et samarbeid med ESA, ser på Europas sterke og svake sider innenfor romsektoren.

Som utgangspunkt for diskusjonene tar rapporten opp slike nøkkelspørsmål som EU´s uavhengige adgang til rommet, vitenskapelige fortrinn, det industrielle og teknologiske grunnlaget, relevante markeder, menneskelige ressurser, juridiske og institusjonelle rammer, internasjonalt samarbeid pluss miljø- og sikkerhetsmessige aspekter.

AmerHis
Rom-anvendelser gir nye markeder for europeisk næringsliv

Diskusjonene skal føres med alle medvirkende – nasjonale og internasjonale organisasjoner, EU´s romindustri og brukere, forskningsmiljøer og vanlige innbyggere. Konsultasjonen er ment å bidra til utformingen av en EU-respons på konkurranse- og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til romvirksomhet, en respons som skal detaljbehandles i en kommende innstilling. ESA´s generaldirektør, Antonio Rodotà, vil sammen med kommisjonær Philippe Busquin gi en formell presse-presentasjon av rapporten mandag 27. januar i Brüssel.

Konsultasjonen skal finne sted i tidsrommet 22. januar til 30. mai 2003. Den vil bli ledet av en felles EU kommisjon/ESA arbeidsgruppe og ta form av en serie seminarer, workshops og høringer forskjellige steder i Europa. Bidrag kan også leveres online til et spesielt Web Forum. På grunnlag av alle innspill vil Kommisjonen lage et forslag til en innstilling som skal publiseres senere på året. Her kommer det også en konkret handlingsplan.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.