En bemannet ferd til Mars – via Antarktis og Toulouse

Concordia Station Antarctica
Muligheter for å utføre forskning ved Concordia-stasjonen i Antarktis
18 juni 2003

En ferd med mennesker til Mars er slett ikke like om hjørnet, men forskerne er alt nå klar over de mange faremomentene som må overvinnes hvis drømmen skal bli en realitet. Én spesiell grunn til bekymring er knyttet til muligheten for fysiologiske og psykologiske problemer som kan oppstå ved vektløshet, isolasjon og liten bevegelsesfrihet på en reise som kan ta seks måneder eller mer.

I et samarbeid med den franske romorganisasjonen CNES, NASA og to forskningasorganisasjoner i Antarktis, prøver ESA å gjøre noe med denne bekymringen ved å invitere til forslag fra forskere som ønsker å delta i to banebrytende, bakkebaserte studier for simulering av noen bivirkninger som oppstår på lange romferder.

Concordia

Den første av disse forslagsannonseringene gjelder muligheten for å utføre medisinsk, fysiologisk og psykologisk forskning ved Concordia-stasjonen, en ny vitenskapelig base som nå bygges i Antarktis av IPEV (Det franske polarinstituttet) og PNRA (Det italienske Antarktis-programmet).

Forskningen vil fokusere på potensielle problemer som kan oppstå under en bemannet ferd til Mars

Selv om forslagene som fremmes ikke nødvendigvis vil være relevante for utforskningen av rommet, er romorganisasjonene klar over at Concordias spesielle miljø blir verdifullt for forberedelsene til fremtidige bemannede Mars-ferder.

”Som et av de mest isolerte steder på Jorden kan Concordia tilby et utmerket analogt miljø for spesielle aspekter av en Mars-ferd”, sier studieleder Oliver Angerer. ”I åtte-ni måneder av året vil baser være fullstendig avsondret, så bebeoerne må lære å bli helt selvhjulpne”.

Fra de utvalgte forslagene vil et integrert forskningsprogram bli satt sammen for start våren 2006. Programmet vil ha som siktepunkt å øke kunnskapene om menneskets tilpasning til ekstreme omgivelser – isolasjon, liten bevegelsesfrihet, klima, høyde – og forbedre det medisinske behandlingstilbudet på øde steder.

Internasjonal, langvarig sengeleie-studie

I forslagsannonsering nummer to samarbeider ESA og CNES med NASA om muligheten for å få utført forskning på to områder av grunnleggende betydning for ELIPS (European Programme for Life and Physical Sciences and Applications utilising the International Space Station):

  • Muskel- og benfysiologi – virkningen av belastningsendringer på muskler og benmasse
  • Integrert fysiologi – forståelse av blodtrykk og hjerte-regulering

Transatlantisk samarbeid på disse områdene er velkomment, og NASA har utstedt en tilsvarende forslagsannonsering for amerikanske forskere.

Bedrest computer
Forsøkspersoner vil tilbringe 60-90 dager i sengen

Siden muligheten for fysiologistudier i bane er begrenset, er det planlagt å simulere virkningen av langtids-mikrogravitasjon på bakken ved studier av legemets reaksjon på sengeleie med hodet i en vinkel nedover, i en periode på 60-90 dager. Studien skal gjennomføres ved en spesialutstyrt fransk sengeleiefasilitet hos MEDES (Institutt for rommedisin) i Toulouse. Denne studien vil også evaluere preventive strategier og mottiltak for å bekjempe negative bivirkninger.

Mannlige astronauter og frivillige dominerte tidligere studier i simulert og virkelig mikrogravitasjon, slik at den planlagte studien i 2004/2005 skal fokusere på omkring 25 kvinnelige frivillige (grupper med rene forsøkspersoner og kontrollgrupper) og, hvis ønskelig av vitenskapelige årsaker, en mannlig kontrollgruppe på omkring syv frivillige. Dette opplegget skulle få frem forskjeller og ulikhetspunkter i mannlig og kvinnelig fysiologi på avlastning av muskler og skjellett.

”Viktige drivfaktorer i de to studiene er orientert mot så vel anvendelse som utforskning”, forklarer studieleder Peter Jost. ”På denne måten vil resultatene komme til nytte i ESA´s Life Sciences Programme, med betydelige ringvirkninger for legevitenskapen. Til syvende og sist vil avanserte strategier bli utviklet for videre forbedring av helse og sikkerhet ved lange opphold i Den internasjonale romstasjonen og for gjennomføring av bemannede ferder til Mars”.

Mer informasjon

Mer informasjon om de to forslagsannonseringene er å finne på http://www.spaceflight.esa.int/bedrest og http://www.spaceflight.esa.int/concordia.

Fristen for levering av forslag er 11. august 2003.

Kontakt:

Concordia studien
Dr Oliver Angerer
Human Exploration Science Coordinator
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Telefon: +317 565 3728
E-post: concordia@esa.int

Sengeleie-studien
Dr Peter D. Jost
Life Sciences Medical Doctor
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Telefon: +317 565 6612
E-post: bedrest@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.