Endelig grønt lys for Galileo

Galileo constellation
Galileo skal være operativ i 2008
27 mai 2003

ESA PR 33-2003. European Space Agency er nå i stand til å sluttføre arbeidet med betingelsene for deltakelse i Galileo-navigasjonsprogrammet og godkjenne avtalen om opprettelse av fellesorganet Galileo Joint Undertaking. Denne avtalen skal i nær fremtid undertegnes av ESA og EU.

Enigheten oppnådd mellom ESA´s medlemsland 26. mai legger det juridiske grunnlaget for organisasjonen som skal koordinere ESA´s og EU´s medvirkning i Galileo, det europeiske initiativet for for opprettelse av et globalt system for sattelittnavigasjon.

”Dette er en stor dag for Europa i alminnelighet og for romvirksomheten i særdeleshet. Med utgangspunkt i satellittnavigasjonens økonomiske, industrielle og strategiske betydning har medlemslandene kommet til enighet for felles beste. Vi er nå i stand til å fortsette med Galileo, et stort program med fordeler for alle innbyggere av Europa. Galileo er definitivt en realitet”, sa Antonio Rodotà, ESA´s generaldirektør, ved avslutningen av Rådsmøtet på delegatnivå i Paris 26. mai. Samtidig informerte han Edelgard Bulmahn, Tysklands minister for Utdannelse og forskning, som leder ESA´s Råd på ministernivå i Paris 27. mai.

Galileo: Map and Compass
Galileo-systemet vil bli bygget opp rundt 30 satellitter

”Jeg er meget tilfreds med resultatet. Nå er Galileo på vei. Jeg er takknemlig for alle ESA´s medlemsland som har bestrebet seg på å finne en balansert løsning, og gleder meg over at Europa nok en gang har vist seg i stand til å holde en lederposisjon i bruken av høyteknologi til beste for hver og en av oss i dagliglivet”, sa Bulmahn da hun fikk den gode nyheten.

Galileo Joint Undertaking, med hovedkvarter i Brüssel, får en nøkkelrolle i gjennomføringen av programmets forskjellige faser. En spesiell organisasjonsstruktur vil bane vei for den enheten som til syvende og sist vil drive Galileo-systemet. Organisasjonen får ansvaret for Galileos utvikling og validering, dessuten forberedelsene til utplassering og operasjon.

Grunnleggende medlemmer av Galileo Joint Undertaking er ESA og EU, sistnevnte representert ved EU-kommisjonen.

Car navigation
Galileo vil garantere stor nøyaktighet og pålitelighet i global posisjonering

Galileo vil utfylle det bestående satellittnavigasjonssystemet, som helt og holdent er basert på GPS, USA´s Global Positioning System. Utviklet med delt og like stor fiansiering fra ESA og EU vil Galileo bli et helt sivil system. Det skal være operativt i 2008, og vil gi innbyggerne av Europa og verden forøvrig et nøyaktig og sikkert posisjoneringsverktøy.

En rekke anvendelsesmuligheter vil åpne seg: Styring av trafikken på veier, jernbane og til sjøs, synkronisert overføring mellom datamaskiner og mange flere. – Beregninger antyder en avkastning på 4,6 og opprettelsen av mer enn 140 000 arbeidsplasser.

Galileo er første eksempel på et prosjekt som realiseres i et samarbeid mellom ESA og EU.

Galileo-systemet vil bli bygget opp rundt 30 satellitter (27 operative, 3 reserve) i tre sirkelformede, 23616 km høye baner med en ekvatorvinkel på 56 grader. Denne konfigurasjonen gir utmerket dekning. To kontrollsentre skal opprettes i Europa.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Franco Bonacina
ESA, Media Relations Service
Telefon: +331 5369 7155
Fax: +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.