Envisat-utstilling på Norsk Teknisk Museum

Envisat
6 mars 2002

En norsk-tilpasset ESA-vandreutstilling om Envisat skal åpnes av miljøminister Børge Brende på Norsk Teknisk Museum i Oslo 15. mars.

Etter en velkomst ved adm. direktør Rolf Skår, Norsk Romsenter, blir det innlegg om Envisat og bruken av den fra representanter for ESA, Norsk Romsenter og norske brukermiljøer før miljøvernministeren foretar åpningen.

Utstillingen omfatter bl.a. en modell i skala 1:10 av satellitten, ni ESA-paneler som gir en oversikt over satellittens oppbygning, instrumentlast og virkemåte, fire plakater som skisserer norske anvendelsesmuligheter, dessuten monitorer for videofilmer og animasjoner.

Etter planen skal utstillingen være på Norsk Teknisk Museum over sommeren. Fra august skal den vises i Tromsø (Polaria), fra slutten av året i Bergen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.