Envisat-utstillingen åpnet i Bergen

Fra åpningen av Envisat-utstillingen i Bergen
Fra åpningen av Envisat-utstillingen i Bergen
25 februar 2003

Den norsk-tilpassede ESA-vandreutstillingen om miljøsatellitten Envisat ble åpnet i Bergen 20. februar.

Ordfører Kristian Helland foretok den offisielle åpningen av den norsk-tilpassede ESA-vandreutstillingen om miljøsatellitten Envisat ved Akvariet i Bergen 20. februar. Envisat er omtalt som Europas største, bredest instrumenterte og mest kompliserte satellitt. Den ble med sine 10 sett instrumenter skutt opp med en Ariane 5 fra Kourou 1. mars 2002, og skal i minst fem år overvåke blant annet marine fenomener med tilknytning til klimaendringer, sjøis-utberedelse, miljø-tilstander, økosystem og fiskeri. Alt dette er av stor betydning for Norge, som har utstrakte og til dels fjerntliggende hav-, kyst- og polområder.

Utstillingen omfatter for eksempel en modell av Envisat i målestokk 1:10, ni ESA-paneler som gir en oversikt over satellittens oppbygning, instrumentlast og virkemåte, fire plakater som skisserer norske anvendelsesmuligheter, dessuten monitorer for videofilmer og animasjoner.

I forbindelse med åpningen holdt Johnny A. Johannessen, Nansen Senteret, foredraget ”Marin overvåkning fra Envisat”. Og i tiden fremover vil det bli arrangert en serie populærvitenskapelige lørdagsseminarer der foredragsholdere fra blant annet Havforskningsinstituttet, Nansen Senteret og Universitetet i Bergen vil fokusere på temaer som klimaendringer i nordområdene, isovervåkning, miljøovervåkning, oppvekst og spredning av skadelige alger, bærekraftig fiskeriforvaltning, oljesøl-overvåkning, marin varsling osv.

Utstillingen ved akvariet i Bergen vil være åpen til over påske.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.