Envisat-utstillingen i Tromsø

28 august 2002

Den norsk-tilpassede ESA-vandreutstillingen om miljøsatellitten Envisat ble åpnet i Tromsø 15. august.

Den norsk-tilpassede ESA-vandreutstillingen om Envisat, omtalt som den største og bredest instrumenterte jordobservasjonssatellitten hittil, ble åpnet i Polaria, Tromsø, 15. august av Salve Dahle, direktør for Akvaplan-niva.

Utstillingen omfatter blant annet en modell av satellitten i skala 1:10, ni ESA-paneler som gir en oversikt over satellittens oppbygning, instrumentlast og virksomhet, fire plakater som skisserer norske anvendelsemuligheter, dessuten monitorer for videofilmer og animasjoner.

Utstillingen kom fra Norsk Teknisk Museum i Oslo, og skal fra Tromsø videre til Bergen. Åpning der er planlagt omkring midten av oktober.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.