Envisat bryter terabyte-barrieren

Envisat
25 juni 2002

Bare tre måneder etter oppskytningen har ESA´s Envisat, den mest kapable jordobservasjonssatellitten hittil, nylig passert en viktig milepæl.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.