Envisat forbereder oppstart

Envisat
5 mars 2002

Helt siden Envisat ble plassert i sin solsynkrone bane etter den vellykkede oppskytningen natten til 1. mars, har satellitten gjennomgått forberedelser til oppstart.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.