Envisat lager det mest nøyaktige kartet hittil over hele Jorden

MERIS-bilder, mai–november 2004
9 mai 2005

Det mest detaljerte kartet som noen gang er laget over Jordens landområder , blir i disse dager utarbeidet ved hjelp av Envisat, ESAs miljøsatellitt. GLOBCOVER-prosjektet tar sikte på å produsere et globalt arealdekkekart med en oppløsning som er tre ganger høyere enn for noe tidligere satellittkart.

Kartet vil bli en unik gjengivelse av Jordens overflate i 2005, brutt ned til mer enn 20 separate arealdekkeklasser. Det ferdige GLOBCOVER-kartet vil ha utallige bruksområder, blant annet markering av globale arealbruktrender, studier av naturlige og menneskeskapte økosystemer og modellering av klimaendringenes omfang og påvirkning.

Envisats MERIS-instrument (Medium Resolution Imaging Spectrometer) benyttes systematisk i høyoppløsningsmodus under prosjektet. Instrumentet tar bilder med en romoppløsning på 300 meter i gjennomsnitt 150 minutter hver dag.

GLOBCOVER comparison
Sammenlikning av resultater fra satellittsensorer

Man regner med at 20 terabyte med bildemateriale vil være nødvendig for å sette sammen puslespillet til det ferdige GLOBCOVER-kartet over hele Jorden – en informasjonsmengde som tilsvarer innholdet i 20 millioner bøker. Avbildningsstrategien er basert på regionale klimamønstre for å unngå snø- og skydekke i størst mulig grad. Flere bildeserier er planlagt for enkelte regioner for å ta hensyn til sesongvariasjoner i arealdekket.

Andre Envisat-sensorer vil bli samordnet med MERIS. ASAR-instrumentet (Advanced Synthetic Aperture Radar) vil bli brukt til å skille mellom arealdekkeklasser som ligner hverandre, f.eks. våtmarksområder og fuktige tropiske regnskoger. Og løpende informasjon fra satellittens avanserte radiometer vil bli benyttet for å kompensere for atmosfæriske forstyrrelser og for å utføre 'skymaskering', dvs. fjerne skypiksler fra bildet.

MERIS FR acquisitions
MERIS, høyoppløsningsbilder siden desember 2004

Et internasjonalt partnernettverk samarbeider med ESA i GLOBCOVER prosjektet, som skal vare i to år, og som er en del av DUE (Earth Observation Data User Element).

Deltakerne er blant annet FNs miljøprogram (UNEP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), EUs felles forskningssenter (JRC), det internasjonale geosfære/biosfære-programmet (IGBP) og Implementation Team Project Office innen prosjektet for «globale observasjoner av skogdekke og globale observasjoner av arealdynamikk» (GOFC-GOLD).

GLOBCOVERs klassifikasjonssystem blir utformet for å være kompatibelt med det globale arealdekkekartet som som ble produsert for JRC for året 2000, et kart med en oppløsning på én kilometer som ble produsert på grunnlag av vegetasjonsinformasjon fra instrumentet SPOT-4, kjent som GLC 2000.

GLC 2000
GLC 2000, GLOBCOVERs forgjenger

GLOBCOVER skal også brukes til å oppdatere og forbedre den europeiske miljøorganisasjonens CORINE 2000-database, et arealdekkekart med en oppløsning på 300 meter over Europa.

Når MERIS har dekket hele jordoverflaten, vil det faktisk bli produsert to GLOBCOVER-kart. Det første, GLOBCOVER V1, vil bli produsert automatisk ved å sette sammen bildene på vanlig måte.

Envisat, ESAs miljøsatellitt

JRC vil deretter bruke erfaringene fra GLC2000 for å produsere et mer avansert GLOBCOVER V2-kart året etter, der informasjonen vil bli finjustert på grunnlag av regionale data. Rundt 30 forskergrupper over hele verden vil delta i analysen og evalueringen av GLOBCOVER-produktene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.