Euro from Space/Euro fra rommet: Et unikt ESA-initiativ til støtte for Den internasjonale romstasjonens utdanningsprogram

10 oktober 2003

ESA PR 61-2003. Fra mandag den 20. oktober vil donasjoner bli akseptert som bud på tre svært spesielle sett med Euro-sedler og 15 nasjonale sett med Euro-mynter: Alle ble fløyet til Den internasjonale romstasjonen (ISS) i et Sojus romfartøy av den såkalte Odissea-ekspedisjonen med den belgiske ESA-astronauten Frank De Winne i oktober 2002.

I oktober i fjor tilbrakte Frank De Winne åtte dager om bord på ISS i forbindelse med Odissea-ekspedisjonen. Det belgiske Federal Science Policy-kontoret sørget for nødvendige midler til denne romferden, og til det tilknyttede eksperimentprogrammet. Sammen med et intenst program på over 20 eksperimenter innen områdene biologi, realfag og utdanning, brakte han med seg en pakke med tre komplette sett Euro-sedler og 15 komplette nasjonale sett Euro-mynter som var stilt til disposisjon av Den europeiske sentralbanken.

«Den europeiske sentralbanken er stolt over å kunne levere et fullt sett med Euro-mynter fra hvert av landene i eurosonen, samt komplette sett med eurosedler fro ekspedisjonen til Den internasjonale romstasjonen ISS», sa Willem F. Duisenberg, President for Den europeiske sentralbanken; «Jeg håper disse myntene og sedlene vil bidra til å reise et betydelig beløp som skal brukes til utdanningsformål, ettersom utdanning er selve nøkkelen til fremtiden vår.»

Etter tidligere å ha vært signert av ECB-presidenten ble sedlene stemplet av Frank De Winne på romstasjonen med det offisielle ISS-stempelet så vel som stempelet for Odissea-ekspedisjonen. Etter tilbakekomsten til Jorden er alle settene med pengesedler og mynter bekreftet av ESA-astronauten å ha vært om bord på ISS.

Frank De Winne
Frank De Winne med Euro-sedler om bord i Den

Initiativet «Euro from Space» er det første trinnet i en kampanje for å skaffe midler til «ISS Education Fund» som er startet av ESA for å oppmuntre elever fra de 15 medlemslandene til å studere, støtte og forstå vitenskap og teknologi i fremtiden ved å utnytte de spennende ressursene som romvirksomheten har å by på. Utdanningsfondet vil støtte ISS-utdanningsprogrammet, som utvikler, produserer og sprer læremateriell på alle de 11 ESA-språkene for elever i grunnskolen og den videregående skolen.

I samarbeid med Den europeiske sentralbanken har ESA organisert «Euro from Space» for å skape en anledning til å gi donasjoner til ISS-utdanningsfondet.

«Fremtiden tilhører kunnskapsbaserte samfunn», hevder Jörg Feustel-Büechl, som er direktør for ESAs Romfarts-direktorat. «Dette er ESA fullstendig klar over, og vi bruker betydelige midler på utdanning. De første Euro-settene som har reist i verdensrommet, er unike symboler for viktigheten av Europas investering i utdanning av den oppvoksende generasjonen.»

Når budfristen opphører, vil de 18 høyeste budgiverne hver motta fra ESA og Den europeiske sentralbanken ett av Euro-settene som ble fraktet til ISS av Frank De Winne, i følgende orden: De tre høyeste budgiverne vil hver motta et sett med pengesedler (som hver omfatter 7 sedler: 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro); de 15 neste vil motta et sett med mynter (som hver omfatter 8 mynter: 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent, samt 1 og 2 euro). Myntene vil fordeles i denne forhåndsdefinerte rekkefølgen: Vatikanstaten, Monaco, San Marino, Irland, Finland, Portugal, Belgia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Hellas, Spania, Tyskland, Italia, Frankrike.

ESA-astronaut Frank De Winne kommenterer: «Det var en ære for meg å ta del i dette initiativet, et bidrag som hjelper elever med å utvikle sin kunnskap om romvirksomhet, og bygge Europas romsamfunn for fremtiden.»

Kontakt:

Elena Lippi
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk (Nederland)
Telefon: +31 71 565 3163
Faks: +31 71 565 5232
Epost: Eurofromspace@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.