Klikk på verdenskartet for å se hvem vinnerne er!

Europa-dag konkurransen – vinnerne

16 juni 2006

Til feiringen av Europa-dagen i mai, ga ESA 500 barn og ungdom muligheten av å vinne en plakat som viser Europa sett fra satellitt ved å svare riktig på tre spørsmål. Mer enn 4 300 svar fra hele kloden kom inn i løpet av 24 timer, og det er nå plukket ut 500 vinnere fra Algerie til Venezuela. Klikk på verdenskartet for å se om du er blant de heldige.

Spørsmålene og de riktige svarene er:

1. Hvor mange europeiske land er medlem av Eurpean Space Agency? (17)

2. Hvilke to planeter har i øyeblikket europeiske romsonder i bane rundt seg? (Mars og Venus)

3. Hvilket europeisk land vises på dette bildet, som er tatt av den europeiske jordobservasjonssatellitten Envisat? (Finland)

Envisat MERIS plakat

Plakaten er en mosaikk av bilder i sanne farger tatt med MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) instrumentet om bord i ESA´s jordobservasjonssatellitt Envisat. Vinnerne skal motta plakaten i posten de nærmeste ukene. For dem som ikke vant denne gangen, er et høyoppløsningsbilde tilgjengelig for nedlastning her.

Hva er Europa-dagen?

9. mai 1950 ble første skritt tatt i opprettelsen av det som nå kalles EU (Den europeiske union).

På den dagen presenterte Frankrikes utenriksminister Robert Schuman sitt forslag om opprettelsen av et organisert Europa for å sikre en fredelig sameksistens. Forslaget, kjent som ”Schuman-deklarasjonen”, betraktes som begynnelsen til det vi nå kjenner som EU. EU og ESA har som felles mål å styrke Europa til beste for menneskene som bor der.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.