Europas automatiserte romskip dokker med ISS

ATV Jules Verne
4 april 2008

ESA PR 20-2008. ATV Jules Verne, ESAs første forsyningsfartøy med kapasitet til å øke banehøyde, har lykkes i å gjennomføre en helautomatisk dokking med den internasjonale romstasjonen (ISS). Dokkingen markerer starten på Jules Vernes hovedoppgave: å frakte forsyninger, drivstoff, vann, oksygen og fremdriftskapasitet til stasjonen. Samtidig blir ESA medlem av en eksklusiv klubb av deltakere som kan bringe seg selv opp i bane ved egen kraft.

Det 19 tonn tunge, ubemannete romskipet manøvrerte fra en holdeposisjon 39 kilometer bak romutposten på 275 tonn. Så gjennomførte fartøyet en test der det ble styrt nærmere romstasjonen i trinn på 4 timer med mange stopp ved ulike kontrollpunkter underveis. ATV har selv regnet ut sin egen posisjon med relativ GPS (sammenlikning av data samlet av GPS-mottakere både på ATV og på ISS). Nær romstasjonen brukte forsyningsfartøyet videometre som pekte på retroreflektorer med laser ombord på ISS for å bestemme avstanden og orienteringen til målet. Den siste fasen av dokkingen skjedde med en relativ hastighet på 7 centimeter per sekund og med en nøyaktighet på mindre enn 10 centimeter, mens både ATV og ISS var i bane med en hastighet på rundt 28000 kilometer per time, omtrent 340 kilometer over den østlige delen av Middelhavet. Dokkingsonden på ATV Jules Verne ble fanget inn på den bakre delen av den russiske Zvezda-modulen kl. 16:45 norsk tid (14:45 GMT). Dokkingen ble fullført da krokene låste seg kl. 16:52 norsk tid (14:52 GMT).

Den første helautomatiserte dokkingen

For første gang i verden er det blitt utført en helautomatisert dokking som overholder de ytterst strenge sikkerhetsreglene som gjelder for romferder med besetning. Hele nærmanøvreringen og selve dokkingfasen ble styrt av ATVs datamaskiner under nøye overvåkning av teamet ved ESA, CNES (det franske romfartssenteret) og Astrium (hovedkontraktør) på ATVs kontrollsenter ved CNES i Toulouse i Frankrike, samt av ISS-besetningen inne i Zvezda-modulen. Hadde det blitt nødvendig, kunne begge sider ha kommandert forprogrammerte manøvrer til å holde ATVs posisjon, dra tilbake til det forrige kontrollpunktet eller trekke seg tilbake til en sikker avstand.

Fartøyet holdt også øye med seg selv, ved hjelp av sin egen og uavhengige overvåkningsenhet, MSU (Monitoring & Safing Unit). Den bruker et separat sett av sensorer og datamaskiner for å kontrollere at nærmanøvreringen styres på en sikker måte. Dersom det hadde oppstått mer alvorlige situasjoner, hadde MSU kunnet ta over kommandoen og beordre en CAM (automatisk manøver for å unngå kollisjon) ved å aktivere spesielle flygekommandoer.

Siden alle operasjonene gikk problemfritt, ble det ikke nødvendig med noen av disse sikkerhetstiltakene under denne ettermiddagens nærmanøvrering og dokking.

Replay of Ariane 5 ES-ATV launch
Replay of Ariane 5 ES-ATV launch

ATV Jules Verne ble skutt opp med en Ariane 5-rakett fra Europas oppskytningsbase i Kourou i Fransk Guiana den 9. mars 2008. Tre dager senere utførte fartøyet en vellykket test av den autonome CAM-funksjonen og ble klarert for å operere nær ISS. Deretter ble romskipet plassert i en parkeringsbane, mens romfergen Endeavour besøkte ISS. 29. og 31. mars 2008 utførte ATV to testversjoner av dagens dokking. Da stoppet fartøyet 11 meter fra romstasjonen.

Ny forsyningsservice

Nå når ATV Jules Verne er dokket, vil den utgjøre en ekstra modul på ISS i omlag fire måneder. Astronautene vil gå inn i trykkmodulen og finne 1150 kilo tørrforsyninger, inkludert mat, klær og utstyr, samt to håndskrevne originalmanuskripter av Jules Verne og en illustrert utgave fra det 19. århundret av Vernes roman “Reisen til månen”. Dessuten vil astronautene pumpe 856 kilo drivstoff, 270 kilo drikkevann og 21 kilo oksygen inn i Zvezdas tanker.

ATV kan frakte rundt tre ganger så mye nyttelast som de russiske Progress-fartøyene, men på denne flygningen skal det meste av drivstoffet brukes av ATVs egne motorer. Forsyningsfartøyet skal nemlig øke høyden på ISS med jevne mellomrom for å kompensere for den naturlige nedbrytelsen av banehøyde forårsaket av friksjon med atmosfæren. Skulle det bli nødvendig, vil ATV også være i stand til å sørge for ytterligere høydekontroll av ISS, eller til og med kunne utføre avviksmanøvre for å flytte stasjonen, dersom det skulle oppstå farlige situasjoner på grunn av romsøppel. Den første av ATV Jules Vernes høydeøkende manøvre skal etter planen skje 21. april 2008.

For mer informasjon:

ESAs pressekontor
Avdeling for kommunikasjon og kunnskap
Telefon: + 33 1 5369 7299
Faks: + 33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.