Europas rompolicy blir en realitet

ESA Director General at the 4th Space Council in 2007
22 mai 2007

ESA PR 21-2007. Et sterkere Europa i rommet, bedre utstyrt og bedre koordinert for å kunne møte innbyggernes fremtidige behov. Et bredere strategisk omfang for å ta tak i nye utfordringer, inkludert i sikkerhets- og forsvarsromprogrammene, og rommet som nok en dimensjon i EUs eksterne forbindelser: Alt dette i en ny policy skapt for å passe til europeiske interesser og verdier.

Ministrene som har ansvaret for romaktivitetene i medlemsstatene i ESA og de som steller med det interne markedet, industri og forskning i EUs konkurranseråd møttes i Brussel 22. mai for fatte en resolusjon om den europeiske rompolicyen.

Den europeiske rompolicyen, som er satt opp i felleskap av Europakommisjonen og ESA´s generaldirektør, trekker opp de strategiske retningslinjene for Europas fremtidige aktiviteter i rommet. Gjennom dette dokumentet forplikter EU, ESA og deres medlemsstater seg til å bedre koordineringen av aktivitetene og programmene samt å organisere sine respektive roller knyttet til rommet.

GMES
GMES

Den europeiske rompolicyen legger frem de foreløpige bestanddelene i et europeisk romprogram, som er et planleggings- og strategiverktøy for hele Europas større romprogrammer. Programmet støtter optimaliseringen av offentlige ressurser og erfaringer når rompolicyen skal bestemmes og implementeres.

Den europeiske rompolicyen har som mål å fremme bedre koordinering av romaktivitetene mellom EU, ESA og deres respektive medlemsstater for å maksimere det man får ut av pengene og for å unngå uakseptabel gjentakelse, og på det viset oppfylle de behovene Europa har felles. Bedret synergi mellom sivile og militære romprogrammer og -teknologier er også en sak for Den europeiske rompolicyen.

Space Council
Space Council participants, May 2007

Policyen forutsetter sikre pengebidrag til romapplikasjoner, i særdeleshet flaggskipsinitiativet GMES (Global Monitoring for Environment and Security, Global overvåking av miljø og sikkerhet).Den erkjenner også at rommet er en sektor som skaper store verdier, en pådriver når det gjelder vekst, innovasjon og arbeid og en verdifull mulighetsbefordrer for den europeiske industrien.

I tillegg støtter Den europeiske rompolicyen EUs eksterne forbindelser, idet EU, ESA og deres medlemsstater vil opprette en koordineringsmekanisme for å utvikle en fellesstrategi når det gjelder internasjonale forbindelser innen romaktivitetene.

For å få mer informasjon:

Franco Bonacina
Spokesman for the ESA Director General and Head of the Media Relations Office
ESA Communication Department
+ 33 (0)1 53 69 72 99
Franco.Bonacina1@esa.int
Queries: media@esa.int

Full artikkel på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM4UU8RR1F_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.