Europeere sier ”ja” til et sterkt Europa i rommet

Fire måneders konsultasjoner ble avsluttet i Paris 24. juni
26 juni 2003

ESA PR 41-2003. Fire måneders konsultasjoner om diskusjonsgrunnlaget (også kalt Green Paper) for en europeisk rompolitikk kom til veis ende i Paris 24. juni.

EU´s forskningskommisjonær Philippe Busquin og ESA´s generaldirektør Antonio Rodotà var, sammen med andre ledende aktører på romsektoren, samstemte i kravet om en betydelig økning av Europas innsats i rommet og et forbedret institusjonelt rammeverk.

Claudie Haigneré, Frankrikes minister for forskning og nye teknologier, samt Letizia Moratti, Italias minister for Utdannelse, universiteter og vitenskapelig forskning, deltok også for å foreslå tiltak egnet til å drive frem Europas ambisjoner.

Andre prioriterte forslag fremmet ved konferansen var ment å bedre koordineringen mellom alle sektorer i EU og tilsvarende internasjonale forbindelser, garantert uavhengig tilgang til rommet for Europa og et fleksibelt system for bevilgning av penger.

Deltakerne understreket behovet for å utvikle romteknologi til for eksempel satellittbasert Internett og ulike sikkerhetsformål. Konferansen ga betydelige innspill til det kommende EU rompolitikk-dokumentet (White Paper), som skal legges frem av EU-kommisjonen i oktober.

Med på konferansen var i tillegg Jean-Jacques Dordain, den nyutnevnte ESA-generaldirektøren som skal tiltre 1. juli, Carl Bildt, tidligere statsminister i Sverige, og Herbert Diehl, en høytstående embetsmann i det tyske Utdannelses- og forskningsdepartementet. Pluss noen av de europeiske astronautene. Tilsammen deltok over 400 representanter for regjeringer, industri, forskning og samfunnet forøvrig.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.