Europeiske elever blir kjendiser sammen med ESA-astronaut på vitenskapelig DVD for ungdomsskolen og den videregående skolen

9 september 2004

Fredag den 10. september vil skoleelever fra tre land sammen med ESA-astronauter og styremedlemmer i ISS Education Fund lansere DVDen “Newton i verdensrommet”. “Newton i verdensrommet” er den første i en serie av undervisnings-DVDer som ESA skal utgi.

Målet er å demonstrere grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper på en måte som elevene kan gjenkjenne. DVDen inneholder film både fra Jorden og verdensrommet. ESA-astronaut Pedro Duque har sammen med sin russiske kollega Alexander Kaleri arbeidet med å utføre beslektede eksperimenter i verdensrommet, mens 48 elever har brukt skøytebaner, svømmebassenger og biljardrom som sine "testlaboratorier".

Målgruppen er elever i alderen 12-18 år, og DVDen er utarbeidet for bruk i klasserommet og som motivasjon til gruppearbeid. Den inkluderer 11 europeiske språk* og leveres i et praktisk DVD-etui med veiledning for læreren som forklarer hvordan DVDen skal brukes, en kort presentasjon av Den internasjonale romstasjonen (ISS), tverrfaglige klasseromsøvelser utarbeidet for europeiske fagplaner, en ordliste, liste over referanser på Internett og i trykt form, og et evalueringsskjema. Kapitlene fra lærerveiledningen (klasseromsøvelser, ordliste osv.) kan dessuten kopieres og deles ut til elevene.

“Ved å tilby dette verktøyet, ønsker vi å hjelpe lærerne med å motivere elevene,” sier Elena Grifoni, leder for ISS Utilisation Strategy & Education Office, “og en av måtene vi kan gjøre dette på er ved å bruke verdensrommet. Vi håper elevene synes det er morsomt å se DVDen, samtidig som de tilegner seg grunnleggende kunnskap”. Mer enn 10.000 kopier vil bli distribuert til skoler i ESAs medlemsland.

På lanseringsdagen for DVDen vil Pedro Duque skissere hvorfor han ønsket å delta i dette, og hvordan han håper hans bidrag vil bety noe for unge mennesker. I 17 minutter vil publikum bli fascinert av denne nyskapende DVDen, før turen kommer til elever fra tre skoler. De vil forklare hvordan de har funnet måter å demonstrere prinsippene på ved å bruke hverdagslige gjenstander og situasjoner som har tilknytning til livene deres.

Sammen med DVD-kjendisene bidrar styremedlemmene i ISS Education Fund, som kommer til ESTEC i forbindelse med fondets andre årsmøte. ISSEF er stiftet av ESA for å oppfordre eksterne organisasjoner og enkeltpersoner til å bidra i innsatsen for å få flere unge mennesker i Europa til å forstå og studere naturvitenskapelige fag. Blant dagens medlemmer finner vi Nobelprisvinnere, internasjonalt kjente PR-selskaper, planetarier, bedrifter innen romsektoren og hele astronautkorpset i ESA.

Hvis du vil vite mer om ISS Education Fund, kan du se: www.esa.int/issef
Hvis du vil ha en kopi av DVDen, kan du gå til: www.esa.int/spaceflight/education

* Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk og finsk.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.