Fiberkabler til Svalbard offisielt innviet

den offisielle innvielsen
Statsråd Ansgar Gabrielsen foretar den offisielle innvielsen av fiberkablene
5 februar 2004

Statsråd Ansgar Gabrielsen fra Nærings- og handelsdepartementet og fungerende sysselmann på Svalbard var blant de mange innbudte fra inn- og utland da fiberkabel-sambandet mellom Svalbard og fastlandet ble offisielt åpnet 1. februar.

Bakgrunnen for legging av kablene var Norsk Romsenters ønske om å tilby kundene en bedre, raskere forbindelse mellom satellittstasjonen SvalSat og resten av verden. Pådriver og ildsjel for prosjektet har da også vært Rolf Skår, Romsenterets administrerende direktør.

De to 1 400 km lange, uavhengige strekkene som ble lagt langs havbunnen mellom Longyearbyen og Harstad i tidsrommet 21. juli til 15. august 2003 har til sammen 32 fiberoptiske enkeltkabler med 40 forsterkere og en samlet kapasitet på 40 Gbits/s.

Kapasiteten er langt større enn dagens behov for overføring av satellittdata. Dermed har øysamfunnet generelt og UNIS (Universitetet i Svalbard) spesielt fått et av verdens mest moderne internettløsninger og Norges raskeste internettforbindelse. Dette gir uante muligheter: ”Den nye elektroniske motorveien vil være svært viktig i fremtiden for Svalbard, spesielt når kullet tar slutt,” sa statsråd Ansgar Gabrielsen da han innviet systemet ved å knytte sammen to kabelender.

I sin tale redegjorde direktør Skår for de forskjellige stadiene i kabelsystemets historie, og ønsket til slutt Svalbard til lykke med den nye og fremtidsrettede kommunikasjonslinjen.

Kostnadene for systemet, ca. 350 millioner kroner, blir i stor grad dekket av den amerikanske romorganisasjonen NASA og amerikansk værvarsling, men også Telenor Svalbard har bidratt. Telenor har operatøransvaret for systemet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.