Fly Your Thesis! - An Astronaut Experience

'Zero-G' Airbus A300 for parabelbaneturer
12 juni 2008

Til alle studenter i Europa! ESAs undervisningsavdeling (Education Office) tilbyr deg ditt livs flytur i sitt nye program. Det har navnet "Fly Your Thesis! – An Astronaut Experience".

Gjennom dette spennende programmet kan universitetstudenter fly eksperimentene sine i mikrogravitasjon i parabelbaneturer med et fly av typen Airbus A300 Zero-G.

"Fly Your Thesis!" krever at hver studentgruppe utarbeider et vitenskapelig eksperiment som skal utføres i mikrogravitasjon. Forsøket kan være en del av en masteroppgave, doktoroppgave eller forskningsprogram. Deltakergruppene må registrere seg på prosjektportalen til ESA Education og laste opp skisser til forslag. Bruk malen for intensjonsavtale (Letter of Intent) innen fristen, som er den 31. august 2008.

Deretter vil en vurderingsnemd velge inntil 20 grupper som får invitasjon til å utarbeide et detaljert vitenskapelig forslag, med støtte fra en forskningsveileder. Som en avslutning på denne fasen skal gruppene presentere prosjektene sine for en vurderingsnemd under et spesialseminar. Det vil bli avholdt på ESAs European Space Technology and Research Centre (ESTEC) i Noordwijk i Nederland. Medlemmene av disse gruppene vil også få mulighet til å besøke Det europeiske astronautsenteret (EAC - European Astronaut Centre) i Tyskland, der Europas astronauter utdannes.

Studenter utfører eksperiment i mikrogravitasjon

Etter dette innledende seminaret vil tre eller fire grupper bli valgt ut for å videreutvikle og utføre eksperimentene sine på en ESA-kampanje for forskning på mikrogravitasjon i Bordeaux i Frankrike, høsten 2009. Der vil studentene samarbeide tett med anerkjente europeiske forskere mens de utfører sine egne eksperimenter. I løpet av denne kampanjen vil studentene følge eksperimentene sine ombord på tre turer med 30 parabelbaner. De vil oppleve om lag 20 sekunders mikrogravitasjon i hver parabelbane.

Noen av de andre gruppene som deltar på ESTEC-seminaret kan bli valgt ut til å få utføre sine eksperimenter i et annet anlegg for gravitasjonsforskning.

Under "Fly Your Thesis!"-prosjektet vil deltakergruppene få støtte og veiledning fra ESA Education Office, ESA-eksperter på mikrogravitasjon og medlemmer av ELGRA (European Low Gravity Research Association). ESA vil gi finansiell støtte som dekker deler av kostnadene for eksperimentene, nødvendig reise og opphold, og deltakelse på konferanse.

For mer informasjon:
Dr Javier Ventura-Traveset
Head of ESAC Communications & Education Office
Phone: +34 91 813 1181
E-mail: flyyourthesis @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.