Første bilde av en planet rundt en annen stjerne

Fomalhaut og Fomalhaut b fotografert av Hubble
2 desember 2008

ESA og NASAs romteleskop Hubble har tatt de første bildene av en planet som går i bane rundt en annen stjerne. Planeten tilhører stjernen Fomalhaut som befinner seg 25 lysår borte.

Den nyoppdagete planeten kalles Fomalhaut-b. Forskerne antar at Fomalhaut b har en masse på rundt tre ganger Jupiters masse.

Siden avstanden fra planeten til stjernen kanskje er hele ti ganger Saturns avstand til vår sol (17 milliarder kilometer), tror forskerne at Fomalhaut b bruker rundt 872 år på å gå rundt stjernen.

Fomalhaut b er mer lyssterk enn det størrelsen skulle tilsi. Dermed har planeten kanskje et ringsystem av måner og støv som reflekterer lys, på samme måte som Saturn og Uranus i vårt solsystem.

Synlig i vanlig lys

Vanligvis oppdages planeter utenfor vårt solsystem, såkalte ekstrasolare planeter, eller eksoplaneter, på indirekte måter.

Det skjer oftest ved at lysstyrken til stjernen som planeten går i bane rundt endrer seg med jevne mellomrom når planeten skygger for lyset fra stjernen. Andre eksoplaneter oppdages når astronomene ser spesifikke endringer i banen til objekter rundt planeten.

Men nå har altså en eksoplanet blitt sett direkte og fotografert i synlig lys.

Gammel kandidat for planet

Slik tenker forskerne seg at Fomalhaut b ser ut på nært hold

Forskerne har lenge hatt mistanke om at Fomalhaut har en planet rundt seg. Tidlig på 1980-tallet ble det oppdaget at stjernen var omgitt av en sky av støv 34,5 milliarder kilometer i diameter.

I 2004 så astronomene at støvskyen hadde en skarp indre grense mot stjernen. Skyen er også forskjøvet i forhold til Fomalhaut. Forskerne antok derfor at det skyldtes en planet som befant seg mellom Fomalhaut og skyens indre kant.

Støvskyen rundt Fomalhaut likner på Kuiper-beltet utenfor vårt solsystem. Den inneholder rester fra da planetene ble dannet. Kuiper-beltet begrenses av Neptun.

Nå har Hubble altså fotografert et lysende objekt som befinner seg innenfor grensen til støvskyen. Bilder tatt med 21 måneders mellomrom viser at objektet er bundet til en bane rundt stjernen.

Krevende observasjoner

Siden lyset fra Fomalhaut b er en milliard ganger svakere enn lyset fra stjernen den går rundt, var observasjonene gjort med Hubble utrolig krevende, sier astronom Paul Kalas ved University of California i Berkeley i USA.

Det er Kalas og forskningsgruppen hans som har fotografert planeten. De startet observasjonsprogrammet i 2001. Nå har tålmodigheten endelig gitt resultater.

Fomalhaut er gaven som fortsetter å overraske, sier Mark Clampin ved NASAs Goddard Flight Center, og medlem av forskningsgruppen.

- Etter at støvringen rundt stjernen ble oppdaget, ble formen analysert med tanke på at der kunne være en planet. Nå har vi funnet planeten, akkurat der vi trodde den kom til å være, sier Clampin.

Solsystem i stor skala

Fomalhaut ligger i stjernebildet Piscis Austrinus (den sørlige fisken)

Mellom 2004 og 2006 sank Fomalhaut b mystisk i lysstyrke. Forskerne tror årsaken kan være at planeten har en varm, ytre atmosfære som stadig endrer seg. Eller det kan skyldes het gass fra planetens eget ringsystem.

Fomalhaut b ble til for kanskje bare 100 millioner år siden. Planeten kan ha blitt formet av gass og støv i banen den har i dag.

Eller den kan ha blitt til lenger inne i solsystemet og så slynget ut som en biljardkule på grunn av gravitasjonen til mindre objekter. Forskerne antar at dette har skjedd med Neptun og Uranus i solsystemet vårt.

Siden Fomalhaut er mye varmere enn solen og rundt 16 ganger mer lyssterk, betyr det at et solsystem rundt Fomalhaut kan være i tilsvarende stor skala. Det har en stor Kuiperbelteaktig sky rundt seg og planetbaner som ligger svært langt fra stjernen.

For lite tid til liv?

I solsystemet vårt ligger frostlinjen, det vil si avstanden hvor is og andre stoffer ikke fordamper, på rundt 800 millioner kilometer fra solen.

For en varm stjerne som Fomalhaut, vil denne grensen ligge rundt 3 milliarder kilometer borte. Dermed finnes det kanskje planeter med flytende vann også i et solsystem med så enorme avstander.

Men siden Fomalhaut brenner intenst, vil den slukne i løpet av bare 1 milliard år. Det er bare en tidel av vår sols antatte levetid. Dermed er det liten sjanse for at avansert liv vil kunne utvikle seg på planeter i dette solsystemet.

Videre forskning sikter på å måle massen til Fomalhaut b mer nøyaktig. Observasjoner i infrarødt lys er planlagt, samt undersøkelser om det finnes vanndamp og skyer i atmosfæren. Det vil gi indikasjoner på utviklingen til en så ung planet som Fomalhaut b.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.